Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

EnergiStrategipodden

EnergiStrategipodden

Strategierna inom energibranschen påverkar oss alla. Du lyssnar till Energistrategipodden. En podd är där vi försöker förstå de utmaningar energibolags-ledarna står inför och hur de hanterar dem.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

soundcloud.com/energistrategipodden

Avsnitt

#38 - Lotta Medelius-Bredhe, Svenska kraftnät

Lotta Medelius-Bredhe är generaldirektör för Svenska Kraftnät som med sin roll är mitt i förändringen av energisystemet. Det är historiska förändringar av efterfrågan av kapacitet och utbyggnad av nätet. Vad behöver hända och hur anpassar sig SvK till den här förändringen? Och hur var det med beredskapspengarna i Stockholm som diskuterats? Vad är gjort och varför? Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm, https://www.sigholm.se/
2021-03-04
Länk till avsnitt

#37 - Camilla Brodin, Kristdemokraterna

Med en tydlig röst inom kärnkraftsfrågan får vi lyssna till vad i dagens samhälle som Camilla Brodin, Kristdemokraternas energipolitiska talesperson, är bekymrad över. Hur tycker hon och Kristdemokraterna att vi ska bana vägen för ny teknik när Sverige ställer om energisystemet? Och vad anser hon om Anders Ygemans information till näringslivsutskottet om kapacitetsfrågan i Stockholm? Häng med! Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm, https://www.sigholm.se/
2021-02-26
Länk till avsnitt

#36 - Tomas Kåberger, Professor i förnybar energi, Chalmers & ledamot för Klimatpolitiska rådet

Tomas Kåberger sitter bland annat med som ledamot i Klimatpolitiska rådet men har flera roller inom svensk och internationell energimarknad. Här finns lång erfarenhet av utvecklingen av svensk energipolitik och hur den påverkas av förändringarna i omvärlden. Vad innebär det för utvecklingen i Sverige? Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm, https://www.sigholm.se/
2021-02-18
Länk till avsnitt

#35 - Gustav Melin, Svebio

Svebio är en kommersiell miljöorganisation för företag och privatpersoner. Deras vision handlar om ett 100% förnybart energisystem, där de olika förnybara energislagen samverkar. Svebio menar att bioenergin kommer att ha en central roll och vill öka användningen av bioenergi på ett ekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Vi lyssnar till Gustav Melin som förklarar hur. Extramaterial: https://www.sigholm.se/academy/podcast/azra-sapcanin Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm Tech, https://www.sigholm.se/
2021-02-11
Länk till avsnitt

#34 - Christian Schwartz, Mölndal Energi

Christian Schwartz ser behov av en ny marknadsmodell på elmarknaden för att uppnå krav på leveranssäkerhet. Och fjärrvärmen, ja den få kämpa under rådande omständigheter. Vi pratar även om Mölndal Energis framtidsplaner om noll kundupplevda elnätsfel. Extramaterial: https://www.sigholm.se/academy/podcast/azra-sapcanin Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm Tech, https://www.sigholm.se/
2021-02-04
Länk till avsnitt

#33 - Azra Sapcanin, Årets Kraftkvinna

Azra Sapcanin på Eon blev innan jul utsedd till Årets Kraftkvinna. Vilken strategisk roll spelar jämlikhet och inkludering för energibranschen? Hur förhåller det sig till behovet av omställning. Azra är en förebild som beskriver hur hon tänker för att få in fler perspektiv i vardagen. Och varför det är viktigt. Extramaterial: https://www.sigholm.se/academy/podcast/azra-sapcanin Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm Tech, https://www.sigholm.se/
2021-01-28
Länk till avsnitt

#32 - Nyårsavsnittet

Gott nytt år önskar vi från Energistrategipodden med ett sammanfattande avsnitt med Tekniska Verken, Mälarenergi och Öresundskraft. Här får ni en sammanfattning av de viktigaste frågorna från året och en spaning fram emot 2021.
2020-12-31
Länk till avsnitt

#31 - Lucid Catalyst, svenskt intro

I det här avsnittet tittar pratar vi om vilka förändringar det globala energi- och transportsystemet behöver gå igenom för att nå Parisavtalets mål. Vilken roll kan Små och Modulära Reaktorer (SMR) spela i omställningen. Två forskare; Eric Ingersoll och Kirty Gogan från företaget Lucid Catalyst, har analyserat detta. Diskutera avsnittet på vår LinkedIn-sida: https://www.linkedin.com/company/sigholm-ab
2020-12-28
Länk till avsnitt

#31 - Lucid Catalyst, english version

How do we go about delivering on the Paris agreement? What kind of policy and infrastructural changes do we need to boost? In this episode Eric Ingersoll and Kirsty Gogan from Lucid Catalyst, tells us about their findings analysing this. We discuss a newly released report "Missing Link to a Livable Climate" where they dive into the subject of how the supply chains need to change and how Small and Medium Reactors can play an important role in creating a sustainable world. Discuss the episode on our LinkedIn-page: https://www.linkedin.com/company/sigholm-ab
2020-12-28
Länk till avsnitt

#30 - Reflektion med Henrik & Niclas, Sigholm Tech

Nu tar vi oss möjligheten att blicka både bakåt och framåt i poddens julavsnitt. Vi resonerar om vad vi hört, vad vi förstått och inte. Det har varit ett väldigt intressant år med många bra diskussioner. Niclas Sigholm och Henrik Näsström, båda på Sigholm, skapar julstämning genom att prata energimarknad. Hur kul som helst! Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm Tech, https://www.sigholm.se/
2020-12-24
Länk till avsnitt

#29 - Erik Brandsma, Jämtkraft

Jämtkraft är ett regionalt energibolag som ägs av Östersunds, Krokoms och Åre kommun. Det är väldigt olika områden med avseende på behovsmönster och krav på flexibilitet. Erik Brandsma ser på de stora förändringar som energimarknaden står inför som en möjlighet, samtidigt som det innebär flera utmanande avvägningar att ta ställning till. Diskutera avsnittet i våra sociala medie-kanaler: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sigholm-ab Twitter: https://twitter.com/sigholm_ Facebook: https://www.facebook.com/SigholmAB/ Extramaterial relaterat till avsnittet hittar du här: https://www.sigholm.se/academy Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm Tech, https://www.sigholm.se/ Diskutera avsnittet i våra sociala medie-kanaler: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sigholm-ab Twitter: https://twitter.com/sigholm_ Facebook: https://www.facebook.com/SigholmAB/ Extramaterial relaterat till avsnittet hittar du här: https://www.sigholm.se/academy Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm Tech, https://www.sigholm.se/
2020-12-17
Länk till avsnitt

#28 - Anne Vadasz Nilsson, Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen (EI) har ett allt viktigare uppdrag i och med att energimarknaden blir allt mer komplex. Nya aktörer ska in och spelreglerna förändras. Mitt i allt detta står Anne Vadasz Nilsson som i åtta år styrt över myndigheten. Vi dyker ned i vilka förändringar som spelar störst roll på energimarknaden framåt. Diskutera avsnittet i våra sociala medie-kanaler: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sigholm-ab Twitter: https://twitter.com/sigholm_ Facebook: https://www.facebook.com/SigholmAB/ Extramaterial relaterat till avsnittet hittar du här: https://www.sigholm.se/academy Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm Tech, https://www.sigholm.se/ Diskutera avsnittet i våra sociala medie-kanaler: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sigholm-ab Twitter: https://twitter.com/sigholm_ Facebook: https://www.facebook.com/SigholmAB/ Extramaterial relaterat till avsnittet hittar du här: https://www.sigholm.se/academy Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm Tech, https://www.sigholm.se/
2020-12-10
Länk till avsnitt

#27 - Lina Yng, Energikontoret Mälardalen

Hur mycket energieffektiviseringar kan vi göra? Hur viktiga är de för omställningen mot ett mer hållbart samhälle? Lina Yng företräder som vd en av de organisationer som jobbar med att driva på för smartare energianvändning. Diskutera avsnittet i våra sociala medie-kanaler: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sigholm-ab Twitter: https://twitter.com/sigholm_ Facebook: https://www.facebook.com/SigholmAB/ Extramaterial relaterat till avsnittet hittar du här: https://www.sigholm.se/academy Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm Tech, https://www.sigholm.se/
2020-12-02
Länk till avsnitt

#26 - Paul Ahlgren, Amazon Web Services (AWS)

AWS är en av de spelarna inom cloud computing. Digitaliseringen förändrar nu alla värdekedjor, så även energibranschen. Vi lyssnar till Paul Ahlgren som är Regional Leader, Security & Compliance Business Acceleration för Norden och Baltikum. Diskutera avsnittet i våra sociala medie-kanaler: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sigholm-ab Twitter: https://twitter.com/sigholm_ Facebook: https://www.facebook.com/SigholmAB/ Tipsa om personer du vill att vi ska intervjua i podden: https://www.sigholm.se/energistrategipodden Podcasten är producerad av Sigholm Tech, https://www.sigholm.se/
2020-11-26
Länk till avsnitt

#25 - Birger Lahti, Vänsterpartiet

Den här veckan undersöker vi Vänsterpartiets position inom energisystemet tillsammans med Birger Lahti, energipolitisk talesperson. Varför bör vi återförstatliga elnäten och bör vi utveckla den svenska bionäringen? Det är frågor som vi får veta mer om.
2020-11-19
Länk till avsnitt

#24 - Lars Hjälmered, Moderaterna

Snabb teknisk utveckling gör att kunden driver branschen framåt. Funderingar och utmaningar uppstår för hur branschen kan skapa stabila förutsättningar för både energibransch och industri. Lars Hjälmered, Moderaternas energipolitiska talesperson hjälper oss förstå.
2020-11-12
Länk till avsnitt

#23 - Lorentz Tovatt, Miljöpartiet

Hur ska vi nå ett 100% förnybart system och vad innebär det för omställning? Lorentz Tovatt, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet, ger sin spaning om teknikutveckling och förändringsbehov på energimarknaden.
2020-11-05
Länk till avsnitt

#22 - Mattias Bäckström Johansson, Sverigedemokraterna

Energisystemet är under omvandling och samhället elektrifieras. Vilka avvägningar tror Sverigedemokraterna och Mattias blir viktiga? Vilka tekniker blir viktiga att behålla eller utveckla?
2020-10-29
Länk till avsnitt

#21 - Charlotta Sund, Tekniska verken Linköping

Charlotta Sund är vd för Tekniska Verken i Linköping. De har hittat ett sätt att med god lönsamhet driva en bred verksamhet i sin region. Vi får veta mer om den strategiska tanken och hur den görs hållbar.
2020-10-22
Länk till avsnitt

#20 - Arman Teimouri, Liberalerna

Arman Teimouri är Liberalernas energipolitiska talesperson. Hur tolkar en liberal person utmaningarna på en högst reglerad energimarknad. När är det rätt och inte att stödja vägval och vad är teknikneutralitet för bästa marknadsförutsättningar?
2020-10-16
Länk till avsnitt

#19 - Ulrika Jardfelt, Vattenfall

Ulrika Jardfelt är chef för BU Heat Sweden inom Vattenfall. Både hon och bolaget har höga ambitioner vad gäller digitalisering och hållbarhetsarbete. I podden får vi veta mer om Vattenfalls avvägningar men också hur de bygger sin förmåga.
2020-10-08
Länk till avsnitt

#18 - Tomas Ulväng, Tierp Energi & Miljö

Att vara strategisk när tillgången till resurser och kapital är begränsat är en utmaning som Tomas Ulväng, vd på Tierps Energi och Miljö beskriver. Att vara väldigt lokal ger stora påverkansmöjligheter, men också utmaningar i hur man hittar råvaror, möter marknadsförändringar och finansiering. Tomas beskriver förutsättningarna för det lilla, lokala energibolaget.
2020-10-01
Länk till avsnitt

#17 Rickard Nordin, energipolitisk talesperson Centerpartiet

Rickard Nordin är energipolitisk talesperson för Centerpartiet. Vad tror han om framtiden för energibranschen och kraven för hållbara affärer? Blir det någon ny energikommission?
2020-09-24
Länk till avsnitt

#16 Liina Veerme, SKS - Salten Kraftsamband

Liina Veerme är koncernchef för Saltens Kraftsamband (SKS) med huvudkontor i Fauske, Nordnorge. Bakgrunden har hon i svensk energibransch där hon jobbat från en position som drifttekniker till VD. Idag möter hon vattenkraftens och de nordliga regionernas utmaningar. Hon svarar på vilka som är de viktigaste frågorna för dem.
2020-09-17
Länk till avsnitt

#15 Pernilla Winnhed, Energiföretagen Sverige

Hur ser energibranschens framtida utmaningar ut? Avgående vd Pernilla Winnhed ger oss en helhetsbild för branschens framtid och förutsättningar. Vi pratar framtidsspaningar och vad hennes efterträdare behöver fokusera på.
2020-09-10
Länk till avsnitt

#14 - Alf Engqvist, Göteborg Energi

Göteborg har som stad haft en stark tillväxt det senaste åren vilket också påverkar Göteborg Energi. Alf Enqvist menar att vi nu står inför ett paradigmskifte i branschen och driver en transformation för att förbereda företaget på kundernas framtida krav.
2020-09-03
Länk till avsnitt

#13 Mari-Louise Persson, Riksbyggen

Fastighetsbranschen är en av de största konsumenterna av energi i Sverige när byggnation, förvaltning och utveckling läggs ihop. Hur ser Mari-Louise och Riksbyggen på framtiden och hur tänker de ta en ledande position för det cirkulära samhället?
2020-07-27
Länk till avsnitt

#12 - Mikael Hedström, Ragn-Sells

Hur mycket är ett cirkulärt samhälle värt? Vilka är beredda att ta investeringar i avfallet från vårt samhälle och varför är det så viktigt? Mikael Hedström, VD på Ragn-Sells Treatment & Detox, förklarar förutsättningarna för att driva avfallsaffären och vad som behövs för att vi ska kunna gå mot ett mer cirkulärt samhälle. Det visar sig också vara livsviktigt.
2020-07-09
Länk till avsnitt

#11 - Anders Egelrud, Stockholm Exergi

Vilka strategier har Stockholm Exergi för att vara en del av att göra Stockholm mer attraktivt? Vilka utmaningar finns med att vara ett energibolag i en storstadskontext och vilka förutsättningar finns för att lösa elektrifieringen av staden? Anders Egelrud förklarar de viktiga vägvalen.
2020-06-18
Länk till avsnitt

#10 - Håkan Jönsson, Gävle Energi

I Gävle finns unika förutsättningar för att driva fjärrvärme men också tankar kring fiberns utveckling och position i framtidens samhälle. Och varför ska man egentligen ha en elhandel när konkurrensen om kunderna är så tuff? Håkan Jönsson, mångårig VD på Gävle Energi ger oss svaren.
2020-06-11
Länk till avsnitt

#9 - Lars Larsson, tidigare vd Borlänge Energi

Vilken är energitjänster strategiska roll? Är multi-utility rätt strategiskt? Hur ska en organisation vara riggad för en bra affär? Det är några av de frågor vi diskuterar med Lars Larsson som har lång erfarenhet från energibranschen. Häng med!
2020-06-04
Länk till avsnitt

#8 - Anders Engdahl, Hedemora Energi

Som VD för ett energibolag med brett ansvar och flera nyttigheter möter Anders samma utmaningar som de stora. Hur gör man för att attrahera kompetens och hantera framtida investeringsbehov i Hedemora? Och hur tacklar man utmaningarna som följer med en varm vinter?
2020-05-28
Länk till avsnitt

#7 - Anna Karlsson, Kalmar Energi

Är sista fjärrvärmeanläggningen byggd? Vilken roll ska elnätsbolagen ha i det framtida energilandskapet? Hur är det att leda ett bolag som ägs till hälften av kommunen och till hälften av Eon? Anna har med sin långa erfarenhet från branschen varit med om mycket - och har också genomtänkta åsikter om vilka förutsättningar som gäller för branschen framåt.
2020-05-21
Länk till avsnitt

#6 - Erik Kornfeld, Karlstads Energi

Erik Kornfeld ser på branschen från ett nytt perspektiv och strävar högt. Karlstads Energi ligger bland topp tre i Sverige vad gäller kundnöjdhet men vill hela vägen upp till toppen! Samtidigt krävs en snabb utveckling för att möta en allt mer utmanande marknad.
2020-05-14
Länk till avsnitt

#5 - Marc Hoffmann, E.ON Sverige

Marc Hoffmann är vd på E.ON Sverige, vars moderbolag är en stor spelare på den Europeiska energimarknaden, och även i Sverige genom sin svenska verksamhet. Marc ger oss förståelse för bolagets strategi kring hur kundvärde och hållbarhet kan fungera som riktmärken i en bransch under förändring och svarar på frågor såsom hur E.ON som samhällsaktör kan skapa extra värde till sina kunder.
2020-05-05
Länk till avsnitt

#4 - Fridolf Eskilsson, Jönköping Energi

Istället för att reduceras till ett rent infrastrukturbolag, siktar Jönköping Energi på att även i framtiden behålla direktkontakten med kunder och följa deras behov i ett nytt energilandskap, enligt VD:n Fridolf Eskilsson. För att realisera detta sätter de ambitiösa mål för för den kommande omställningen där organisationen bättre fokuserar på kundernas behov av nya lösningar.
2020-04-24
Länk till avsnitt

#3 - Karin Medin, Söderenergi

Karin har som ledare för Söderenergi tagit täten för att upplysa samhället om vikten av avfallsförbränning. Det kanske låter motsägelsefullt men i det här avsnittet förklarar hon för oss i detalj varför och vad som händer annars. Det finns inget strategiskt mer centralt, menar hon.
2020-04-17
Länk till avsnitt

#2 - Niklas Gunnar, Mälarenergi

Vad är ett infraservice-bolag och varför väljer Mälarenergi den benämningen? Niklas förklarar hur det är att som ett kommunalt bolag balansera mellan samhällsnytta och lönsamhet. Han förklarar också mer kring företagets digitaliseringsstrategi och de viktigaste vägvalen framåt för att möta konkurrensen.
2020-04-10
Länk till avsnitt

#1 - Anders Ericsson, Värmevärden

Värmevärden befinner sig i en tillväxtkurva och är ett av få privata bolag inom kraftvärmebranschen. Vad har ägandet för roll för styrningen och vilka mål jobbar de med för att nå målen? Värmevärden är en decentraliserad organisation vilket ställer krav på styrning och uppföljning. Det innebär också att strategierna för tillgångsförvaltning blir lite annorlunda.
2020-04-03
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.