Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

Sveriges största podcast om lärorika böcker! Varje avsnitt handlar om en ny fackbok och dess författare intervjuas av Fredrik Hillerborg. Tipsa gärna om böcker och författare som du tycker borde vara med i programmet.

Mail: [email protected]

Hemsida: larafranlarda.com

Instagram: @larafranlarda

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

larafranlarda.com

Avsnitt

#211 Om galenskap i svensk skola med Micael Hellberg

Boken heter "Ärligt talat av en lärare - Om galenskap i svensk skola" och gäst är författaren Micael Hellberg.

Det är många som har åsikter och idéer om hur skolan borde fungera och vad lärarna borde göra. Med många "tyckare" så händer det tyvärr att en del galna idéer slinker igenom och plötsligt ska det implementeras på bred front. Ett exempel är klassrum med glasväggar. Ett annat exempel var när lärare skulle anamma ett mer "coachande tillvägagångssätt" i klassrummet istället för katederundervisning. Några år senare hade pendeln vänt och nya idéer var på ingång. Vart kommer alla dessa idéer ifrån och varför tycks det experimenteras så mycket med svenska skolan? I programmet pratar vi bl.a. om exempel på galenskaper som dykt upp i skolans värld. Vi pratar om hur det kommer sig att galna idéer tycks drabba just skolans värld. Och vi pratar om hur man borde göra istället för att utveckla svensk skola i rätt riktning. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2021-03-01
Länk till avsnitt

Extramaterial #210 Arbete och välfärd

I detta extramaterial ger jag Fredrik Hillerborg mina egna tankar och reflektioner från veckans avsnitt som handlade om boken ?Arbete och välfärd ? Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige?. Gäst och författare var Åke Sandberg.

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2021-02-25
Länk till avsnitt

#210 Arbete och välfärd med Åke Sandberg

Boken heter "Arbete och välfärd - Ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige" och gäst är Åke Sandberg, medförfattare och redaktör för boken.

Som land sticker Sverige ut på världskartan vad gäller jämställdhet, individers frihet och livskvalitet. Många svenska företag har skördat globala framgångar trots att vi är ett förhållandevis litet land. Sverige är också ett land som utmärkt sig inom exempelvis mode, teknik, musikexport och design. Men hur kommer detta sig? En starkt bidragande orsak till allt detta tycks vara den svenska modellen. I programmet pratar vi bl.a. om vilka faktorer på arbetsmarknaden som tycks stå bakom Sverige som ett välmående land. Vi pratar om innebörden av den svenska modellen. Och vi pratar om att vi svenskar också är "snabba på bollen" att hoppa på nya trender för organisation och ledarskap. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2021-02-22
Länk till avsnitt

Extramaterial #209 Om trakasserier och tystnadskultur inom svensk polis

I detta extramaterial ger jag Fredrik Hillerborg mina egna tankar och reflektioner från veckans avsnitt som handlade om boken "Gärningsmannen är polis - Om trakasserier och tystnadskultur inom svensk polis". Gäst och författare var Kerstin Dejemyr.

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2021-02-17
Länk till avsnitt

#209 Trakasserier och tystnadskultur inom svensk polis med Kerstin Dejemyr

Boken heter "Gärningsmannen är polis" och gäst är författaren Kerstin Dejemyr.

Vid Metoo-uppropet #Nödvärn kom det in mängder med berättelser från kvinnor inom poliskåren som vittnar om sexuella trakasserier och en stark tystnadskultur. Till saken hör att det tycks ha förekommit sexuella trakasserier trots att både chefer och kollegor varit medvetna om dem, och trots att anmälningar har gjorts. Vad händer egentligen när poliser, som själva ska upprätthålla lagen, bryter mot den? I programmet pratar vi bl.a. om varför trakasserier och tystnadskultur är ett stort problem inom svensk polis. Vi pratar vad vittnesmålen säger om sexuella trakasserier inom kåren. Och vi pratar om varför sexuella trakasserier tycks fortsätta trots anmälningar. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2021-02-15
Länk till avsnitt

Extramaterial #208 Medier och deras roll i våra liv

I detta extramaterial ger jag Fredrik Hillerborg min egen sammanfattning av veckans avsnitt som handlar om boken "Medier och deras roll i våra liv". Jag sammanfattar de tankar och budskap som jag tar med mig från boken och samtalet med Stina Bengtsson.

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2021-02-09
Länk till avsnitt

#208 Medier och deras roll i våra liv med Stina Bengtsson

Boken heter "Medier och deras roll i våra liv" och gäst är Stina Bengtsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.

Medier har en stor påverkan på våra liv och vårt samhälle. Vi lever våra liv genom medierna (inte minst via sociala medier) och vår mediekonsumtion får en stor påverkan på vår verklighetsbild. Medierna är också nära kopplade till politik och makt. Politiker och makthavare behöver medierna och medierna behövs för att granska makten. Men en sak som skiljer de nya digitala medierna vi har idag är att de numera också styrs av såväl affärsintressen som algoritmer. Dagens medielandskap är därför något helt nytt ur ett historiskt perspektiv. Med nya möjligheter, nya utmaningar och nya risker. I programmet pratar vi bl.a. om hur medierna påverkas oss i våra liv. Vi pratar om vad som kännetecknar de nya digitala medierna. Och vi pratar om vad det nya medielandskapet fört med sig för risker och möjligheter. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2021-02-08
Länk till avsnitt

Extramaterial #207 Sexualbrottets psykologi

I detta extramaterial ger jag Fredrik Hillerborg min egen sammanfattning av veckans avsnitt som handlar om boken "Sexualbrottets psykologi". Jag sammanfattar de tankar och budskap som jag tar med mig från boken och samtalet med författaren Johanna Lätth.

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2021-02-04
Länk till avsnitt

#207 Sexualbrottets psykologi med Johanna Lätth

Boken heter "Sexualbrottets psykologi" och gäst är författaren Johanna Lätth.

Varför begår människor sexualbrott? Det har visat sig att det finns massa olika motiv, drivkrafter och personliga egenskaper som ligger bakom sexualbrott. Det är därför svårt att nämna EN specifik anledning även om man skulle vilja. Istället tecknas en ganska komplex bild som visar att det finns olika typer av sexualbrottslingar. Ur Kriminalvårdens perspektiv har man sett att det är väldigt ovanligt att dömda sexualbrottslingar återfaller till samma brottslighet efter avtjänad straff (blir dömda igen). En utmaning med att få en överblick över alla sexualbrott är dock att det fortfarande finns ett stort mörkertal vad gäller anmälningar (sexualbrott som inte blir anmälda). I programmet pratar vi bl.a. om vad det beror på att människor begår sexualbrott. Vi pratar om vilka olika motiv som ligger bakom sexualbrott. Och vi pratar om vilka riskfaktorer och skyddsfaktorer som kan leda en person mot eller ifrån sexualbrott. Lyssna och få en kortversion av boken!

Den nationella hjälplinje Johanna pratar om i programmet heter PrevenTell 

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2021-02-01
Länk till avsnitt

Extramaterial #206 EU:s politiska system

I detta extramaterial ger jag Fredrik Hillerborg min egen sammanfattning av veckans avsnitt, som handlar om boken EU:s politiska system. Jag sammanfattar de tankar och budskap som jag tar med mig från boken och samtalet med författaren Jonas Tallberg.

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2021-01-25
Länk till avsnitt

#206 EU:s politiska system med Jonas Tallberg

Boken heter ?EU:s politiska system? och gäst är författaren Jonas Tallberg.

Som enskild svensk kan EU kännas både lite ointagligt och ganska ?långt borta?. Men EU berör oss alla i allra högsta grad och är numera en integrerad del hos oss svenskar. De politiska besluten som tas i EU påverkar oss och vi (Sverige) är också med och påverkar besluten som tas. EU som politisk organisation är också helt avgörande för att vi tillsammans ska kunna hantera de stora globala frågorna. Det är därför högst intressant att skaffa sig en lite bättre överblick i hur det politiska systemet i EU fungerar. I programmet pratar vi bl.a. om vilka politiker som bestämmer vad inom EU. Vi pratar om vad som skiljer de olika institutionerna. Och till sist, vem ringer man om man vill prata med EU? Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2021-01-25
Länk till avsnitt

Extramaterial #205 Vägen ut ur kriminalitet

I detta extramaterial ger jag Fredrik Hillerborg min egen sammanfattning av veckans avsnitt, som handlar om boken Vägen ut ur kriminalitet. Jag sammanfattar de tankar och budskap som jag tar med mig från boken och samtalet med författaren Martin Lardén.

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2021-01-18
Länk till avsnitt

#205 Vägen ut ur kriminalitet med Martin Lardén

Boken heter "Vägen ut ur kriminalitet" och gäst är författaren Martin Lardén.

Att ta sig ur kriminalitet och den kriminella världen är långt ifrån enkelt. Men just detta är något Kriminalvården arbetar med kontinuerligt. En nyckel i det här arbetet är att mejsla fram en ny och alternativ väg framåt. En annan nyckel är att analysera och förstå individernas riskfaktorer och skyddsfaktorer. Skyddsfaktorer är bl.a. att ha en positiv skolanknytning, positiva umgängen och positiva fritidsaktiviteter. Riskfaktorer kan istället bl.a. vara avsaknad av studier, missbruk och beroende, avsaknad av meningsfull fritid och prokriminellt umgänge. För att skapa en ny väg framåt behöver man både bygga upp skyddsfaktorerna och förminska riskfaktorerna. I programmet pratar vi bl.a. om vad som gör att en person hamnar i kriminalitet. Vi pratar om vad som motiverar kriminella att stanna i kriminalitet. Och vi pratar om vad som är avgörande för att man ska ta sig ur den kriminella banan. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2021-01-18
Länk till avsnitt

#204 Parrelationens socialpsykologi med Erik Rautalinko

Boken heter "Parrelationens socialpsykologi - Hur par bildas, förändras och håller ihop" och gäst är författaren Erik Rautalinko.

Utifrån socialpsykologin kan vi se hur vi påverkas, lär oss och härmar beteenden från vår omgivning och den kultur vi lever i. Därav kan vi se mönster i hur vi beter oss när vi söker en partner, bildar par och lever i relationer. I olika kulturer attraheras vi av olika saker och kvinnor och män letar efter olika egenskaper när de letar en partner. Det finns också mönster i vad som utmärker par som lever med större parnöjdhet i sin relation. I programmet pratar vi bl.a. om hur vi resonerar när vi söker en partner. Vi pratar om vad som skapar högre parnöjdhet. Och vi pratar om hur parrelationer kan utvecklas till det bättre eller sämre. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2021-01-11
Länk till avsnitt

#203 Vad moralen kräver med Anders Hansson

Boken heter ?Vad moralen kräver ? Att argumentera för rätt och fel? och gäst är författaren Anders Hansson.

Hur resonerar vi egentligen kring våra beslut, våra handlingar och vad som är rätt och fel? I boken presenteras ett replikskifte mellan olika moralfilosofiska tänkare och utgångspunkter, och vi utmanas i vad som är rätt och fel. Många gånger kan vi rent ?teoretiskt? hålla med om att något är rätt men våra handlingar går i en annan riktning. I programmet pratar vi bl.a. om vilka olika moralfilosofiska utgångspunkter det finns. Vi pratar om hur olika utgångspunkter bör leda till olika ställningstaganden. Och vi pratar om varför vi bör bli mer resonliga och försöka hitta mer opartiska perspektiv. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2021-01-04
Länk till avsnitt

#202 Existentiell beteendeterapi med Isabel Petrini och Niklas Möller

Boken heter ?XBT ? Existentiell beteendeterapi? och gäst författarna Isabel Petrini och Niklas Möller.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) går ut på att träna nya beteenden och tankemönster för att minska olika former av psykiskt lidande. Existentiell beteendeterapi (XBT) går ut på att, genom samma teknik, arbeta med existentiella frågor. Här berörs ämnen som döden, meningen med livet, ensamhet, sorg och kärlek. I programmet pratar vi bl.a. om hur beteendeterapi går till. Vi pratar om hur det kan hjälpa mig som individ att betrakta mina beteenden, tankar och känslor ur nya perspektiv. Och vi pratar om hur vi alla påverkas av våra egna ?sanningar? och berättelser om oss själva. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-12-28
Länk till avsnitt

Specialavsnitt: Årskrönika 2020

Femtio böcker och femtio författare har besökt Lära Från Lärda under 2020. För tredje året i rad gör vi en årskrönika för att sammanfatta årets höjdpunkter. Vilken var den bästa boken? Vem var den roligaste gästen? Och vilka särskilda lärdomar har varit störst under året? Det är några av de frågor som tas upp i programmet. Intervjuare är Thomas Kindblom och intervjuad blir Fredrik Hillerborg.

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-12-21
Länk till avsnitt

201 Stresshantering under en pandemi Giorgio Grossi

Boken heter ?Krisstress ? att hantera en pandemi, coronaoro och andra långvariga påfrestningar? och gäst författaren Giorgio Grossi.

2020 har varit året då hela världen har levt under en global kris i form av Covid-19. Hanteringen av corona har inneburit stora tragedier och påfrestningar för hela samhället. Men hur påverkas vi egentligen som individer av en långvarig kris? Och vad är det som kännetecknar en pandemi kopplat till att vi blir stressade? Det är några av de frågor som författarna försöker reda ut. I programmet pratar vi bl.a. om vad som kännetecknar stress under en kris. Vi pratar om på vilka sätt vi blir stressade av att leva under en oviss pandemi. Och vi pratar om vad man kan göra för att minska sin stress. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-12-14
Länk till avsnitt

#200 Vikten och betydelsen av demokrati med Folke Tersman

Boken heter ?Folk och vilja ? Ett försvar av demokratin i vår tid? och gäst är Folke Tersman, författare och professor i praktisk filosofi vid Uppsala Universitet.

Demokratiska processer kan ibland uppfattas som lite långsamma och tröga. Och i demokratier behöver man ?stå ut? med att det finns gott om politiska åsikter som inte stämmer överens med ens egna. Men det är viktigt att påminna sig om att en av demokratins stora fördelar är just oenigheten. Att olika åsikter, synpunkter och idéer också driver utvecklingen framåt i ett samhälle. När människor är fria att tänka tillsammans så polas intellektuella resurser. En möjlighet som är långt ifrån självklar i alla länder idag. I boken argumenterar författarna till ett försvar av demokratin i vår tid. I programmet pratar vi bl.a. om vad krävs av ett land för att det ska kunna betraktas som en demokrati. Vi pratar om varför den ?svenska modellen? av demokrati har starka fördelar. Och vi pratar om varför demokrati som styrform är bättre än andra system. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-12-07
Länk till avsnitt

#199 Motivationsrevolutionen med Magnus Lindwall

Boken heter ?Motivationsrevolutionen ? Från temporär tändning till livslång låga? och gäst är Magnus Lindwall, författare och professor i hälsopsykologi vid Göteborg Universitet.

I boken beskrivs att det finns en föråldrad syn på motivation som handlar om straff eller belöning (piska eller morot). Istället menar författarna att långsiktiga och hållbara beteenden istället behöver styras av inre vilja och större mening, vilket de kallar ?motivation 3.0?. Utifrån psykologisk forskning pekar det mesta på att vi behöver ta ägarskap (internalisera) över det vi gör för att öka vår motivation. Det här gäller såväl privat som arbetsliv. Och det gäller chefer såväl som föräldrar. I programmet pratar vi bl.a. om vad den senaste psykologiska forskningen säger om motivation. Vi pratar om vad som gör oss motiverade. Och vi pratar om hur vi kan öka vår egen och andras motivation. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-11-30
Länk till avsnitt

#198 Varför är litteraturvetenskap viktigt? med Anna Nordlund

Boken heter ?Varför litteraturvetenskap?? och gäst är författaren Anna Nordlund.

Varför är det intressant att studera och läsa klassisk litteratur? Och varför ska jag som individ läsa skönlitteratur när det finns så mycket annat jag kan lägga min tid på? Det här är högst relevanta frågor när vi lever i en tid då bokläsningen minskar och våra ögon istället riktas mot skärmar och streamingtjänster. Vad kan författare som Selma Lagerlöf och August Strindberg ge mig som jag inte kan uppleva på Netflix? 

I programmet pratar vi bl.a. om vad en litteraturvetare gör. Vi pratar om varför det är intressant att läsa och studera klassisk litteratur. Och vi pratar om vad läsning och litteratur kan ge mig som läsare. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-11-23
Länk till avsnitt

#197 Våra olika personlighetsdrag med Petri Kajonius & Anna Dåderman

Boken heter ?Vem är du? ? Den moderna forskningen om Big Five? och gäster är författarna Petri Kajonius och Anna Dåderman.

?Big Five? är den mest vedertagna modellen inom psykologin som används för att kategorisera och beskriva våra personligheter. De fem olika egenskaperna i modellen är öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, tillmötesgående och neuroticism. Alla har vi olika grader av respektive egenskap och tillsammans utgör de vårt personliga ?mixerbord?. Forskning har visat att våra personlighetsdrag formas genom en kombination av arv (gener) och miljö (omgivning och erfarenheter). Men vad som dessutom är intressant är att våra Big Five också påverkar vilka val vi gör i livet. Vilken partner du väljer, utbildning du går eller vilka hobbys du ägnar dig åt. Vi tycks alltså vara mer förutsägbara än vi tror! I programmet pratar vi bl.a. om vad som skiljer våra olika personlighetsdrag. Vi pratar om hur våra personlighetsdrag skapas och formas genom livet. Och vi pratar om varför våra personlighetsdrag påverkar våra livsval. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-11-16
Länk till avsnitt

#196 Män som våldets kön med Inger Lövkrona

Boken heter ?Våldets kön ? Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser? och gäst är Inger Lövkrona.

Statistiskt sätt är våld något som nästan bara utförs av män. Det gäller våld mot andra män, men en stor del är också mäns våld mot kvinnor. Men varför är det nästan bara män som ligger bakom allt våld? I boken beskrivs att det finns kulturella förklaringar som bl.a. innebär att vi alla är med och skapar en kultur där det finns både accepterat och lagligt våld likväl som olagligt våld. Och att kulturen och dess maktstrukturer gör att mäns våld mot kvinnor fortsätter vara ett stort problem. I programmet pratar vi bl.a. om varför män är ?våldets kön?. Vi pratar om hur lagligt och accepterat våld kan leda till mer olagligt våld. Och vi pratar om hur alla män har ett visst ansvar för att män begår våld mot kvinnor. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-11-09
Länk till avsnitt

#195 Om narcissism med Ralph Stenbäcker

Boken heter ?Om narcissism? och gäst är Ralph Stenbäcker, psykolog och författare.

Den individualistiska tid vi lever i tycks frambringa alltmer narcissistiska drag hos människor. Att lyfta fram sig själv och sina egna förmågor har exempelvis blivit ett naturligt inslag på sociala medier. Vi lever också i en tid då USAs president, Donald Trump, bockar av alla kriterier för vad som kännetecknar en narcissist. Det kan vara helt normalt för en 3-åring att ha en överdriven övertro på sin egen förmåga, men det blir minst sagt problematiskt när det handlar om världens mäktigaste person. I programmet pratar vi bl.a. om vad som kännetecknar narcissism. Vi pratar om hur narcissistiska drag kan förstärkas eller dämpas. Och vi pratar om vilka faror det innebär när narcissister hamnar på maktpositioner. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-11-02
Länk till avsnitt

#194 Myten om en fri marknad med Lars Magnusson

Boken heter ?Vad är marknaden?? och gäst är författaren Lars Magnusson.

Det finns en utbredd syn på att marknaden och ekonomin fungerar lite som ett självspelande piano. En plats där det säljs och köps och där efterfrågan och utbud är styrande faktorer. Men vad som glöms bort är att marknaden är skapad av människor, den påverkas av människor och den är alltid (mer eller mindre) reglerad. Det har därför aldrig funnits en helt ?fri marknad?. I programmet pratar vi bl.a. om vad en marknad är för något. Vi pratar om hur marknaden sett ut genom historien. Och vi pratar om myten om en helt fri marknad. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-10-26
Länk till avsnitt

#193 Kris i forskningsfrågan med Hanne Kjöller

Boken heter ?Kris i forskningsfrågan ? Eller vad fan får vi för pengarna??? och gäst är författaren Hanne Kjöller.

Pengarna som går till svensk forskning har ökat stadigt de senaste decennierna (sammanlagt 155 miljarder för 2017). Men trots ökade investeringar så pekar mätningar på att svensk forskning (med kvantitativa mått) presterar sämre än jämförbara länder. Det har också visat sig att det publiceras en hel del dåliga (t.o.m. felaktiga) studier och att vissa studier är rena repetitioner av tidigare (d.v.s. helt onödiga). Så även om svensk forskning in sin helhet leder till viktiga upptäckter och resultat, så tycks det finnas en hel del ?smuts i systemet?. I programmet pratar vi bl.a. om varför det förekommer onödig och ibland felaktig forskning. Vi pratar om incitamenten som gör att kvantitet belönas snarare än kvalitet. Och vi pratar om vad som kan göras för att öka och säkra kvaliteten på svensk forskning. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-10-19
Länk till avsnitt

#192 Anknytningsteori med Pehr Granqvist

Boken heter ?Anknytningsteori? och gäst är Pehr Granqvist, författare och forskare på Stockholms Universitet.

Intresset för anknytningsmönster och anknytningsteori har vuxit rejält under de senaste åren. Det är inte så konstigt eftersom det här är ett område som påverkar alla människor. Våra anknytningsmönster ligger nämligen till grund för hur vi hanterar och beter oss i nära relationer. Vissa av oss har lätt att hantera nära relationer, andra får ett mer undvikande beteendemönster och vissa kan istället bli ?för på?. Grunden för våra anknytningsmönster sätts när vi är små och syns allra tydligast mellan 1-2 års ålder. Vilka anknytningsmönster vi utvecklar beror på hur vi som barn blir bemötta och hanterade av våra föräldrar (eller andra vårdnadshavare). Men dessa kan också utvecklas och förändras i vuxen ålder. I programmet pratar vi bl.a. om vad forskningen säger om anknytningsmönster. Vi pratar om föräldrarnas roll i förhållande till barns anknytningsmönster. Och vi pratar om hur våra anknytningsmönster kan utvecklas genom livet. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-10-12
Länk till avsnitt

#191 Konsten att lyssna med Annika Telléus

Boken heter ?Konsten att lyssna? och gäst är författaren Annika Telléus.

De flesta tycker om att prata men inte lika många är bra på att lyssna. Personer som är riktigt bra på att lyssna är sällsynt, men de som byggt upp den här förmågan har en ovanlig kompetens. Att vara bra på att lyssna handlar dels om att kunna lyssna på andra. Men det handlar också om att kunna lyssna till sig själv. Att lyssna till vad jag själv egentligen vill, vilket inte alltid är det lättaste. Framtidens vinnare tros vara de som lärt sig lyssnandets konst. I programmet pratar vi bl.a. om vad det innebär att lyssna på riktigt. Vi pratar om vilka positiva effekter lyssnande bär med sig. Och vi pratar om hur man kan bli bättre på att lyssna. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-10-05
Länk till avsnitt

#190 Principer för en skärpt arbetsdag med Gisela Bäcklander

Boken heter ?Ostörd ? Principer för en skärpt arbetsdag? och gäst är författaren Gisela Bäcklander.

En utmaning när vi arbetar med mer koncentrationskrävande uppgifter är att våra mentala resurser är begränsade. De mest krävande uppgifterna (bl.a. avancerat tänkande, impulskontroll, kunna växla fokus och problemlösning) är dyra i drift. De kräver mer av vår mentala energi och tar upp mer av vår ?mentala bandbredd?. Därför är det helt avgörande att planera sin arbetstid utifrån när och var du ska utföra mer koncentrationskrävande uppgifter, både vad gäller inre (mentala) och yttre (fysiska) distraktioner. I programmet pratar vi bl.a. om hur vi är begränsade av vår mentala bandbredd. Vi pratar om varför våra exekutiva förmågor är avgörande för fokuserat och kreativt arbete. Och vi pratar om hur man kan påverka sin prestation med både inre och yttre planering. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-09-28
Länk till avsnitt

#189 Döden med Philip de Croy

Boken heter ?Boken för dig som en dag ska dö? och gäst är författaren Philip de Croy.

En sak som är säker är att vi alla en dag kommer att dö. Men fram tills dess så kommer de flesta av oss även möta döden genom att människor i vår omgivning går bort. När någon dör så kan det dels innebära stor sorg, men det är också en hel del praktiska insatser och beslut som måste tas. I den här boken går författaren igenom vad som händer när vi dör och vad som är viktigt att tänka på inför en begravning. 

I programmet pratar vi bl.a. om vad som är viktigt att tänka på när någon dör. Vi pratar om vad folk är mest rädda för vad gäller döden. Och vi pratar om att se en död människa. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-09-21
Länk till avsnitt

#188 Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa med Mikael Rennemark

Boken heter ?Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa? och gäst är Mikael Rennemark, författare och senior professor i psykologi.

Människor åldras olika och möter åldrandet på väldigt olika sätt. På individnivå skiljer vi oss kraftigt vilken hälsa vi har när vi blir äldre och hur länge vi lever. Psykologiska studier pekar på att det finns vissa personlighetsdrag som hänger ihop med bättre hälsa och högre livskvalitet när vi åldras. I boken har författarna sammanfattat vad den senaste forskningen säger om åldrande och hälsa ur psykologiska perspektiv. I programmet pratar vi bl.a. om sambandet mellan personlighetsdrag och hälsa. Vi pratar om vad människor som lever länge har gemensamt ur psykologiska perspektiv. Och vi pratar om vad man ska sträva efter ifall man vill leva längre och uppnå högre livskvalitet. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-09-14
Länk till avsnitt

#187 Varför alla dessa möten? med Patrik Hall

Boken heter ?Mötesboken : tolkningar av arbetslivets sammanträden och rosévinsmingel? och gäst är forskaren och författaren Patrik Hall.

Många har en ambivalent syn på arbetslivets alla möten. Inte sällan hör vi folk klaga på att deras arbetsdagar fylls med alldeles för många möten. Ibland pratas det t.o.m. om att möten ?själ tid från deras riktiga arbetsuppgifter?. Samtidigt uppger många att möten också kan kännas viktiga, intressanta och underhållande. En annan vanlig uppfattning om möten är att de ska leda till någon form av output (dokument, beslut etc.), men hur ser det ut i verkligheten med den saken? I programmet pratar vi bl.a. om varför vi har så mycket möten. Vi pratar om vilka funktioner möten fyller. Och vi pratar om vilka beteenden som är okej och inte okej på möten. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-09-07
Länk till avsnitt

#186 När det hälsosamma blir ohälsosamt med Evelina Linder

Boken heter ?När det hälsosamma blir ohälsosamt ? Hjälp när tankar om kropp, mat och ätande tagit över ditt liv? och gäst är författaren Evelina Linder.

Den här boken handlar om när medvetenhet om kost och vikt går över en gräns och blir ohälsosamt. Många av oss försöker äta lite nyttigare, motionera regelbundet och undvika att gå upp i vikt. Men när går egentligen gränsen för att denna medvetenhet blir ohälsosam? Många människor kan dessutom se väldigt friska ut samtidigt som de har ätstörningar. I programmet pratar vi bl.a. om när en medveten och sund kosthållning övergår till en ätstörning. Vi pratar om vad som ligger bakom att vissa personer utvecklar ätstörningar. Och vi pratar om hur man går tillväga för att motverka ätstörningar. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-08-31
Länk till avsnitt

#185 Olyckliga i paradiset med Christian Rück

Boken heter ?Olyckliga i paradiset ? Varför mår vi dåligt när allt är så bra? och gäst är överläkaren och författaren Christian Rück.

Vi befinner oss mitt i en märkligt paradox. De senaste åren har det i Sverige skett en ökning i diagnostiseringar och ökad läkemedelsanvändning, men samtidigt visar undersökningar att vi praktiken inte mår märkbart sämre (som befolkning har vi samma symtomnivåer som tidigare). Det verkar alltså vara andra anledningar som ligger bakom dessa ökningar. En del av svaret tycks ligga i att synen på ohälsa och lidande har hamnat snett och diskussioner om ?psykisk ohälsa? har blivit vanligt förekommande i media. Det är ett luddigt begrepp som innefattar allt från svåra sjukdomar till normala vardagsbesvär. Christian Rück är starkt kritiskt till begreppet ?psykisk ohälsa? och anser att det bör sluta användas eftersom det leder folk fel. I programmet pratar vi bl.a. om varför diagnostiseringarna har ökat kraftigt de senaste åren. Vi pratar om vad problemet är med begreppet ?psykisk ohälsa?. Och vi pratar om varför vi inte ska försöka få bort allt lidande. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-08-24
Länk till avsnitt

#184 Sexologi med Kalle Norwald

Boken heter ?Sexologi för psykologer och psyketerapeuter? och gäst är sexologen och medförfattaren Kalle Norwald.

Sexlogi är läran om människans sexualitet och en utgångspunkt är att sex är tätt sammanbundet med hälsa och välmående. Den här boken fördjupar sig bl.a. i sexualitet kopplat till olika sexuella identiteter, sexuella läggningar och belyser sexualitet vid en rad olika psykiatriska tillstånd. I programmet pratar vi bl.a. om sexologi och kopplingen mellan sex och hälsa. Vi pratar om normer kring sex, sexualitet och sexuell läggning. Och vi pratar om minoritetsstress och mikroaggressioner. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-08-17
Länk till avsnitt

#183 Stress hos barn och ungdom med Evalotte Mörelius

Boken heter ?Stress hos barn och ungdom? och gäst är författaren Evalotte Mörelius.

Redan från det vi är bäbisar så reagerar vi instinktivt på stressfyllda situationer (stressorer). Många gånger är reaktionerna nödvändiga och ibland mer ?överdrivna?. En viktig del för att lära sig hantera stress är att vuxna vägleder barn i deras hantering av den. Genom kommunikationen med vuxna så lär sig barnen hantera olika situationer. Detsamma gäller ungdomar, som i sin tur möter andra typer av stressorer. Även för ungdomar behöver vuxna på olika sätt stötta och vara närvarande. I programmet pratar vi bl.a. om hur stress och sressorer fungerar. Vi pratar om hur stressorerna skiljer sig hos barn och ungdomar. Och vi pratar om hur vuxna kan hjälpa barn och ungdomar att hantera stressen. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-08-10
Länk till avsnitt

182 Hur ny teknik förändrar arbetsmarknaden med Jonas Grafström

Boken heter ?Moderna Tider 4.0 ? Från kugge i maskineri till vinnare bland algoritmerna? och gäst är författaren Jonas Grafström.

Det brukar talas om att datorer och robotar mer och mer kommer att ta över våra jobb. Inte sällan är det dystra spekulationer eftersom det kan leda till ökad arbetslöshet. Men hur står det egentligen till om man ser till den historiska utvecklingen? Ny teknik har förvisso gjort att vissa yrken försvunnit. Men ny teknik har också lett till att nya yrken tillkommit. Det har också visat sig att ny teknik inte behöver ?ta över?, utan snarare komplettera och stötta. I programmet pratar vi bl.a. om vilka jobb som tros försvinna på framtidens arbetsmarknad. Vi pratar om teknikens roll på arbetsmarknaden. Och vi pratar om hur man bör tänka som individ på framtidens arbetsmarknad. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-08-03
Länk till avsnitt

#181 Att skapa ett meningsfullt åldrande med Bengt Brülde

Boken heter ?Lev hela livet ? Filosofiska tankar om ett lyckligt och meningsfullt åldrande? och gäst är författaren Bengt Brülde.

Normer har en tendens att påverka vår syn på både ålder och åldrande. Vi förknippar och förväntar oss vissa beteenden för olika åldersgrupper. Och vad gäller åldrande så har många dessutom ett ganska ensidigt eländesperspektiv, att mycket blir sämre med stigande ålder. Det är dock en sanning med modifikation eftersom det även finns saker som blir bättre med stigande ålder.

I programmet pratar vi bl.a. om ålderism och synen på ålder. Vi pratar om eländesperspektiv och möjlighetsperspektiv på åldrande. Och vi pratar om hur man kan skapa ett mer meningsfullt åldrande. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-07-27
Länk till avsnitt

#180 Sex och samtyckesdynamiker med Lena Gunnarsson

Boken heter ?Samtyckesdynamiker ? Sex, våldtäkt och gråzonen däremellan? och gäst är författaren Lena Gunnarsson .

Samtycke till sex kan låta enkelt, men det är betydligt mer komplicerat och komplext än man kan tro. Ser vi till hur samtycke kommuniceras så finns det mängder av direkta (ord) och indirekta (kroppsspråk m.m.) sätt vi använder. Det påverkas också av kulturen vi lever i, vilken situation vi befinner oss i och vilken relation vi har till den vi har sex med. Vad som gör det ännu mer komplicerat är att vår lust till sex också kan ändras och variera från stund till annan. En tydlig slutsats är att vi behöver prata mer om samtycke och dess gråzon. I programmet pratar vi bl.a. om hur långt juridikens inramning når vad gäller samtycke. Vi pratar om vad gråzonen kring samtycke består av. Och vi pratar om vad som gör samtycke extra komplicerat. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-07-20
Länk till avsnitt

#179 Till bildningens försvar med Sverker Sörlin

Boken heter ?Till bildningens försvar ? Den svåra konsten att veta tillsammans? och gäst är författaren Sverker Sörlin.

Bildning är mer än ren kunskap och något som går bortom utbildning och utbildningsnivåer. Bildning handlar närmast om att veta tillsammans och är kopplat till bl.a. omdöme, värderingar och medborgarskap. Vikten av bildning är därför helt central för att hålla ihop ett samhälle och inte minst för att hålla ihop en demokrati. När vi lever i en tid med ett föränderligt landskap av politiska partier, medier och opinioner ? är det kanske så att bildningens roll är viktigare än någonsin tidigare. I programmet pratar vi bl.a. om vad bildning är för något. Vi pratar om varför bildning är kritiskt viktigt 2020. Och vi pratar om hur man kan bli en mer bildad person. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-07-13
Länk till avsnitt

#178 Medelklasskvinnans tysta vrål med Cecilia Wemming

Boken heter ?Medelklasskvinnans tysta vrål ? Därför mår vi så dåligt när vi borde må så bra?? och gäst är författaren Cecilia Wemming.

Kvinnors situation har kraftigt förbättrats under de senaste 100 åren. Dagens möjlighet till utbildning, karriär och självförverkligande var helt otänkbart bara några generationer tillbaka. Men trots att förutsättningarna har förbättrats så är det något som verkar skava. Bland annat så ökar den psykiska ohälsan, inte minst hos yngre kvinnor. Det verkar som att andra samhällstrender kan ligga bakom att många mår sämre trots att vi lever i en bättre tid. I programmet pratar vi bl.a. om vad som kännetecknar generationer födda från 80-talet och framåt. Vi pratar om de megatrender som förändrat samhället sedan 80-talet. Och vi pratar om varför folk inte tycks må bättre trots bra förutsättningar. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-07-06
Länk till avsnitt

#177 Vad gör en bank? med Andreas Cervenka

Boken heter ?Vad gör en bank?? och gäst är författaren Andreas Cervenka .

När du går till en bank så kan det nästan kännas som du möter en myndighet. Personalen kallar sig för personlig rådgivare och du blir erbjuden olika ?rabatter? om du använder deras tjänster (t.ex. ränterabatt). Men sanningen är att banker bör betraktas som vilka företag som helst. De verkar för att tjäna pengar och strävar efter att maximera sina vinster (precis som vanliga företag). Men det ovanliga med banker är att de bl.a. är med och påverkar hur mycket pengar folk får låna, hur mycket pengar som rullar ut i systemet och vart riskerna för lånen ska ligga. De har alltså en enormt stor påverkan på samhället. I programmet pratar vi bl.a. om hur pengar skapas. Vi pratar om bankernas makt. Och vi pratar om hur man kan tänka som privatkund när du går till en bank. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-06-29
Länk till avsnitt

#176 Livets mening med Tomas Brytting

Boken heter ?Livets mening ? Frågan och svaren? och gäst är författaren Tomas Brytting.

Vad som är livets mening är en fråga som gäckat tänkare genom alla tider. Svaren kan variera beroende på kultur, religiös tro och andra grundläggande utgångspunkter. Det författarna försökt göra är att reda ut vad som egentligen skapar mening i den tid vi lever i och utifrån vår svenska kultur. De har ringat in ett antal områden som är centrala och som ger människor mening i livet. I programmet pratar vi bl.a. om vad skillnaden är mellan livets mening och meningen med livet. Vi pratar om hur olika människor uppfattar livets mening. Och vi pratar om vilka områden som ger människor mening i livet. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-06-22
Länk till avsnitt

#175 Hjärnfokus med Johan Bergstad

Boken heter ?Hjärnfokus ? Så blir du lugn, kreativ och fokuserad? och gäst är författaren Johan Bergstad.

Hjärnfokus handlar om att få mer gjort med mindre ansträngning. Men det handlar också om att hitta ett större lugn och bättre mental balans. Må bättre helt enkelt! Ett steg mot bättre fokus är att gå från multitasking (göra flera saker samtidigt) till monotasking (en sak i taget). I programmet pratar vi bl.a. om att hjärnan är formbar och vilka möjligheter det finns att träna upp sitt hjärnfokus. Vi pratar om kopplingen mellan fokus, kreativitet och lugn. Och vi pratar om hur man gör för att stärka sitt hjärnfokus. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-06-15
Länk till avsnitt

#174 Genteknikens frontlinjer med Torill Kornfeldt

Boken heter ?Människan i provröret ? Reportage från genetikens frontlinjer? och gäst är författaren Torill Kornfeldt.

I boken får vi följa med på en resa i vad som just nu sker i världen inom forskningsfältet för genteknik. Vi står inför både fantastiska såväl som ?skrämmande? möjligheter för vad som går att göra genom justeringar i vår arvsmassa. Om 1900-talet var fysikens århundrade så ser många 2000-talet som biologins århundrade för vad som kommer ske inom forskningen. Det mesta är inriktat på att förhindra sjukdomar, men vi närmar oss också en situation där blivande föräldrar kommer kunna göra val och förändringar på sina kommande barn. I programmet pratar vi bl.a. om vilken forskning som just nu pågår runt om i världen. Vi pratar om vilka framsteg som skett de senaste åren och vilka möjligheter det skapat. Och vi gläntar på dörren för vad som är på gång de närmaste åren inom detta fält. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-06-08
Länk till avsnitt

#173 Fysisk aktivitet med Dan Andersson

Boken heter ?Fysisk aktivitet ? Hälsa, välbefinnande och förändring hos individen?? och gäst är författaren Dan Andersson.

När det pratas träning och motion så kretsar samtalen ofta kring prestation och resultat. Men i den här boken är utgångspunkten snarare träning som livselixir, d.v.s. träningens alla multifaktoriella effekter. Förutom en starkare och friskare kropp finns nu gott om forskningsstöd för att träning även ökar vårt psykiska välmående. Vi mår bättre och förbättrar hjärnans funktioner. Dessutom verkar det som att en mängd sjukdomar kan förebyggas genom ökad fysisk aktivitet. I programmet pratar vi bl.a. om vilka multifaktoriella effekter träning kan ge. Vi pratar om varför inte alla människor tränar. Och vi pratar om vad man kan göra för att öka sin fysiska aktivitet. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-06-01
Länk till avsnitt

#172 I kundens skor med Klas Hallberg

Boken heter ?I kundens skor ? Att skapa värde utifrån mottagarens perspektiv?? och gäst är författaren Klas Hallberg.

Vi lever i en tid då utvärderingsmail från företag duggar tätt och resurser läggs på att mäta kundnöjdhet med insamlad data. Men i boken lyfts att de metoder som används inte räcker för att förstå vad som verkligen skapar värde. Den riktiga kundnöjdheten, den vi lägger på minnet, skulle närmast kunna beskrivas som ?det där lilla extra?. Och det uppkommer inte från uträknade guidelines eller stränga ramverk, utan här gäller det att sätta sig i kundens skor för att bredda sitt perspektiv. I programmet pratar vi bl.a. om hur organisationer bör (och inte bör) arbeta med kundundersökningar. Vi pratar om hur enskilda anställda ofta är hjältar i kundbemötandet. Och vi pratar om varför mikro-risker är en nyckel i ?det där lilla extra? som skapar kundvärde. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-05-25
Länk till avsnitt

#171 Själens biologi och vår fria vilja med Henrik Brändén

Boken heter ?Själens biologi och vår fria vilja? och gäst är författaren Henrik Brändén.

I boken tas ett helhetsgrepp om vad som sker biologiskt i oss (i vår hjärna) när vi känner, tänker och agerar. Det mesta går att spegla och spåra mellan yttre upplevelser och inre biologi. Dessutom växer mycket fram genom en växelverkan mellan dessa. Vad vi gör och hur vi väljer att agera påverkar vår hjärna och vice versa. I programmet pratar vi bl.a. om hur kropp och själ egentligen hänger ihop. Vi pratar om sambandet mellan förnuft och känsla. Och vi pratar om balansen mellan arv och miljö. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-05-18
Länk till avsnitt

#170 Pojkar i skolan med Fredrik Zimmerman

Boken heter ?Pojkar i skolan ? Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan? och gäst är forskaren och författaren Fredrik Zimmerman.

Ett växande problem i svenska skolan är att pojkar som grupp presterar sämre än flickor som grupp. Det är ett bekymmer för både enskilda elever såväl som för skolor och samhället i stort. I boken beskrivs hur den kultur som eleverna befinner sig i (på skolan eller i en enskild klass) får stora konsekvenser på elevernas skolresultat. Vad som också tycks påverka resultaten är att pojkar och flickor har olika förväntningar på sig utifrån könsroller och normer. Och det tycks vara så att pojkarnas förväntade beteenden får negativa konsekvenser på just skolarbete och skolresultat. I programmet pratar vi bl.a. om varför pojkar som grupp presterar sämre i skolan än flickor som grupp. Vi pratar om vilka normer och förväntningar som sätter käppar i hjulen för skolarbete. Och vi pratar om hur man kan göra för att lösa problemet och skapa en starkare pluggkultur. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-05-11
Länk till avsnitt

#169 Vad vetenskapen säger om intelligens med Maria Gunther

Boken heter ?Smart ? Vad vetenskapen säger om intelligens? och gäst är författaren Maria Gunther.

IQ och intelligens är ett omtalat och många gånger infekterad debattämne. Till att börja med har intelligensforskningen ett mörkt förflutet. Men vad som också skapar irritation är när mätning av IQ ses som ett slags värderande av människor (vilket är helt fel). Det råder också en del begreppsförvirring som gör området onödigt laddat. För lika viktigt som det är att förstå att IQ representerar ett antal fördelaktiga egenskaper. På samma sätt måste man förstå att hög IQ inte är någon garanti för klokhet eller vaccin mot elakhet. Vi reder ut vad som är vad! I programmet pratar vi bl.a. om varför IQ är intressant. Vi pratar om vilka förmågor som mäts genom IQ. Och vi pratar om vilka missförstånd som förekommer kring IQ. Lyssna och få en kortversion av boken!

 

See acast.com/privacy for privacy and opt-out information.

2020-05-04
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.