Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

KBT-podden

KBT-podden

Om hantverket att behandla psykisk ohälsa med kognitiv-beteendeterapi. Diskussioner, rollspel, intervjuer, boktips och frågor. För dig som vill bli en bättre behandlare. Här kan du lyssna på våra fria avsnitt och klipp från längre avsnitt. Vill du höra långa avsnitt kan du köpa en prenumeration via "Bli en bättre behandlare" och lyssna via vår kursportal. Värd: Lena Olsson-Lalor Leg. psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för KBTarnas Grundläggande psykoterapiutbildning.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

kbtpoddenpublic.podbean.com

Avsnitt

191. Bra att veta om social färdighetsträning för dig som behandlare - del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Helena Hammerström

Bra att veta om social färdighetsträning för dig som behandlare - del 1. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Helena Hammerström

 

Detta är ett klipp från avsnitt 191.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vad är sociala färdigheter? Hur kan man använda social färdighetsträning i förebyggande syfte i familjer och skolor? Hur arbetar man  med sociala färdigheter som saknas och färdigheter som redan finns men som inte används? Vad kan de 50 olika sociala färdigheterna handla om t ex att lyssna, att ge komplimanger, att be om förlåtelse? Hur kan det skilja sig att arbeta med, dels en familj och dels en individ? Vilka sociala mikrofärdigheter arbetar man med t ex  att le, att sträcka på sig, att titta någon i ögonen? Hur kan man lägga upp de två delarna i social färdighetsträning, att ge psykoedukation och att träna? Vad ingår  i klassrumsfärdigheter? Varför är det viktigt att  börja med  kommunikation när man arbetar  med  familjer? Vilka sociala färdigheter väljer man när man arbetar med enskilda individer? Vad kan vi göra  som hjälpare för att minska vår rädsla att rollspela och öka social färdighetsträning tillsammans med klienten?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Helena Hammerström Socionom och kurator. Handledare i social färdighetsträning och författare.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-03-01
Länk till avsnitt

190. Funktionell analys på PMS och PMDS - ett klientfall för behandlare. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Maria Gröndal

Funktionell analys på PMS och PMDS - ett klientfall för behandlare. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Maria Gröndal

 

Detta är ett klipp från avsnitt 190.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Hur går kartläggningen för PMDS till? Vad börjar man med att registrera? Hur ser den funktionella analysen ut? Vad kan man påverka och inte påverka med psykologisk behandling? Varför är återhämtning så viktig vid PMDS i den ?icke-PMDS?-perioden och hur ser det ut för vår klient? Hur prioriterar man vad som ska behandlas om klienten också har en annan diagnos t ex  depression? Vilka fokusområden i behandlingsplanen blir det för vår klient? Är det här ett till område som bör få uppmärksamhet vid kartläggningen av alla menstruerande personer som kommer för behandling? Hur går det för vår fiktiva klient Katja?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Maria Gröndal Leg.psykolog och doktorand

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-02-24
Länk till avsnitt

189. Hur hanterar man konflikter i arbetslivet som organisationskonsult? - Konflikthantering i arbetslivet del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

Hur hanterar man konflikter i arbetslivet som organisationskonsult? - Konflikthantering i arbetslivet del 2. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Thomas Jordan

 

Detta är ett klipp från avsnitt 189.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet:

Vilka är fyra former av konflikthantering i arbetslivet? När kan man använda dialog för att lösa konflikter i arbetslivet? Vad innebär att hantera konflikter i arbetslivet med hjälp av diskussion och förhandling? När tar man till regelstyrda procedurer för att lösa konflikter i arbetslivet Vad innebär ?rå tvingande  makt? som alternativ vid konflikthantering? På vilka tre sätt kan man  ta sig an konflikthantering? Vad innefattar de fem faserna i gruppmedling vid konflikthantering? Glöm inte att förebygga en konflikt och ha revision av de hanterade konflikter.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Thomas Jordan, är forskare och lärare på Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt kursledare, handledare m.m. i eget företag (Perspectus Kommunikation AB).

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-02-17
Länk till avsnitt

188. Diagnostiska verktyg för konflikthantering - Konflikthantering i arbetslivet del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Thomas Jordan

Diagnostiska verktyg för konflikthantering - Konflikthantering i arbetslivet del 1. 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Thomas Jordan

 

Detta är ett klipp från avsnitt 188.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är konflikter och hur kan man definiera dem? Vad är ABC-modellen? Hur fungerar konflikttriangelns princip? Från vilka tre nivåer behöver man utforska konflikter? Vilka 6 diagnostiska frågor är viktiga att ställa när man utreder konflikter? Hur kan man arbeta med de inblandades motivation för att, dels se motivationsnivån för att vilja lösa konflikten, och dels att öka motivationen för att lösa konflikten?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Thomas Jordan, är forskare och lärare på Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt kursledare, handledare m.m. i eget företag (Perspectus Kommunikation AB).

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-02-17
Länk till avsnitt

187. Att använda KBT som psykolog inom företagshälsovård. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Heléne Bivrin

Att använda KBT som psykolog inom företagshälsovård.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Heléne Bivrin

 

Detta är ett klipp från avsnitt 187.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Hur arbetar man på en företagshälsovård

Vad kan de ärenden som inkommer handla om ? Hur kan man tänka om arbetsrelaterad ohälsa? Vad säger  arbetsmiljöverkets föreskrifter? Vad kan sjuknärvaro och sjukskrivning kosta i produktionsbortfall för arbetsgivare men också för individen? Hur kan psykologens arbetsdag se ut på en företagshälsovård? Vilken är skärningspunkten mellan företagshälsovård, sjukvård och arbetsrätt? Vilka ingår i teamet på företagshälsovården? Vad menas med max 3 samtal? Vilket är huvudfunktionen med en företagshälsovård?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Heléne Bivrin Leg. psykolog inom företagshälsovård

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-01-25
Länk till avsnitt

186. Att använda KBT som ST-läkare inom psykiatrin. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Carina Gavelin

Att använda KBT som ST-läkare inom psykiatrin.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Carina Gavelin

 

Detta är ett klipp från avsnitt 186.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

På vilka sätt kan man ha nytta av KBT som ST-läkare inom psykiatrin?

 

Vilka verktyg inom KBT kan vara till hjälp?

 

Hur kan teamet bli förstärkt när även ST-läkaren kan KBT?

 

Hur hjälper förståelsen för hur behandlingen går till

 

Vilken samtalsmetodik använder Carina?

 

Vilket verktyg är hjälpsamt när patienter med beroendeproblematik som har blivit nekade att få  beroendeframkallande medicin reagerar med aggression?

 

Vad kan fånga problemen i tid innan det blir t ex en fullblommad psykos eller suicidförsök?

 

Hur kan en dag se ut på psykiatrin som ST-läkare?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Carina Gavelin är ST-läkare inom psykiatrin på Sunderby sjukhus Region Norrbotten.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-01-18
Länk till avsnitt

185. Att använda KBT som arbetsterapeut och rehabkoordinator i ett psykosocialt team i primärvården. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Mary-Lis Andersson

Att använda KBT som arbetsterapeut och rehabkoordinator i ett psykosocialt team i primärvården.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Mary-Lis Andersson

 

Detta är ett klipp från avsnitt 185.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att köpa en prenumeration på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Hur ser arbetsterapeutens roll ut på en hälsocentral?

Hur kommer rollen som rehabkoordinator in i bilden?

Vilka neuropsykiatriska diagnoser möter en arbetsterapeut?

På vilka sätt passar arbetsterapi och KBT ihop - 2 pusselbitar som passar ihop?

Hur kan KBT vara hjälpsamt när man arbetar som arbetsterapeut och rehabkoordinator?

* Mindfulness passar också bra in i arbetet som arbetsterapeut.

* Några tips från Mary-Lis för dig som är intresserad.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Mary-Lis Andersson är leg. arbetsterapeut, rehabkoordinator i psykosocialt team på Hertsö hälsocentral i Primärvården Luleå och går grundläggande psykoterapiutbildning, KBT..

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och köpa din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-01-11
Länk till avsnitt

184. Att använda KBT som behandlingsassistent och behandlare på HVB-hem. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Linda Siverhall

Att använda KBT som behandlingsassistent och behandlare på HVB-hem

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Linda Siverhall

 

Detta är ett klipp från avsnitt 184.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad står HVB-hem för? Vem kan målgruppen vara på ett HVB-hem? Vilka problem kan vara aktuella på ett HVB-hem? Vad är strukturen och basen på ett HVB-hem? Vilka exempel på manualer kan användas på HVB-hem? Hur fungerar teckenekonomi? Vad behöver personal för kunskap och förståelsegrund för att kunna ge individerna det de behöver? Hur tar man sig från vårdplan till genomförandeplan till ett levande dokument att införliva i vardagen? Vem gör vårdplanen? Vems är målen? Vad behöver man tänka på vad gäller gruppdynamiken på HVB-hem?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Linda Siverhall är leg. fysioterapeut, har gått grundläggande psykoterapiutbildning, KBT och har långvarig erfarenhet av arbete på HVB-hem.

 

Här kan du se boktips, ladda hem gratismaterial, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

2021-01-04
Länk till avsnitt

183. Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nina Möller och Elin Kjellenberg

Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 2

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Nina Möller och Elin Kjellenberg

 

Detta är ett klipp från avsnitt 183.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Hur är behandlingsmanualerna uppbyggda? Vad innehåller de 5 delarna i NECT? Hur går behandlingsarbetet till? Förloppet, antal sessioner, behandlingens längd, innehållet och hur det är att jobba i grupp samt lite forskning

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Nina Möller är leg. psykolog och arbetar inom psykiatri psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Elin Kjellenberg är leg. psykolog och arbetar inom psykiatri psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 183 publicerades första gången 28 december 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

182. Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Nina Möller och Elin Kjellenberg

Vad är NECT? Narrative Enhancement Cognitive Therapy del 1

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Nina Möller och Elin Kjellenberg

 

Detta är ett klipp från avsnitt 182.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är NECT? Forskning om NECT? Vad menas med begreppet självstigma? Hur tänker man om skam? Vilken är målgruppen för NECT? Vad är målsättningen med NECT?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Nina Möller är leg. psykolog och arbetar inom psykiatri psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Elin Kjellenberg är leg. psykolog och arbetar inom psykiatri psykos vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 182 publicerades första gången 21 december 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

181. Komplexa fall i rättspsykiatrisk kontext - Forensisk KBT del 4. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

Komplexa fall i rättspsykiatrisk kontext - Forensisk KBT del 4

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

 

Detta är ett klipp från avsnitt 181.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Hur ser samsjukligheten ut inom rättspsykiatrin? Hur kommer en vårdplan till? Vilken timing behövs för olika insatser? Kan man behandla patienter med KBT inom rättspsykiatrin? Kan man integrera KBT i alla led inom rättspsykiatrin som behandlingspersonal, behandlingsteamet  och omvårdnadspersonalen?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

David Ivarsson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Johan Eriksson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.risk, behov

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 181 publicerades första gången 14 december 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

180. Komplexa fall i rättspsykiatrisk kontext - Forensisk KBT del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

Komplexa fall i rättspsykiatrisk kontext - Forensisk KBT del 3

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

 

Detta är ett klipp från avsnitt 180.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är rättspsykiatri? Vad menas med allvarlig psykisk störning? Vem utreder ifall individen har en allvarlig psykisk störning? Hur ser samsjukligheten ut inom rättspsykiatrin?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

David Ivarsson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Johan Eriksson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.risk, behov

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 180 publicerades första gången 7 december 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

179. Behandling för brottsdömda - Forensisk KBT del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

Behandling för brottsdömda

Forensisk KBT del 2

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

 

Detta är ett klipp från avsnitt 179.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vilka 3 faser ingår i Forensisk KBT-behandling för brottsdömda? Hur använder man sig av modellen RBM, risk, behov och mottaglighet i behandlingen? Vilka mål fokuserar man på i behandlingen? Ligger fokus på de direkta orsakssambanden till återfall eller arbetar man med mer transdiagnostiska faktorer såsom självkänsla? Tredje vågens KBT och acceptans-strategier blir vanligare i programmen, så även känsloreglering och uppmärksamhetsträning. Varför? Vad är över-reglering och under-reglering? När får den brottsdömde behandling? Jobbar man i grupp eller individuellt? Vilken inställning behöver man ha som behandlare när man arbetar med brottsdömda klienter? Finns det chans för revansch?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

David Ivarsson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Johan Eriksson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.risk, behov

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 179 publicerades första gången 30 november 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

178. Risk, behov och mottaglighet (RBM) för brottsdömda - Forensisk KBT del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

Risk, behov och mottaglighet (RBM) för brottsdömda - Forensisk KBT del 1

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: David Ivarsson och Johan Eriksson

 

Detta är ett klipp från avsnitt 178.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vem är den forensiska målgruppen? Vad står modellen risk, behov och mottaglighet för? Vilka faktorer ingår i riskbedömningen, den så kallade ?central 8?? Om det finns risk så finns det behov. Hur ser man på det? Vad är syftet med behandlingen för brottsdömda? Vem av de brottsdömda prioriteras vad gäller behandlingsinsatser? Är det frivilligt eller tvång med behandling för de brottsdömda klienterna?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

David Ivarsson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Johan Eriksson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.risk, behov

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 178 publicerades första gången 25 november 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

177. TFCO - Treatment Foster Care Oregon. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna Marshall och Cissi Green

TFCO - Treatment Foster Care Oregon

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Anna Marshall och Cissi Green

 

Detta är ett klipp från avsnitt 177.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är TFCO ? Treatment Family Care Oregon? Vilka ungdomar får TFCO? Vilken roll har teamledaren, familjeterapeuten och familjehemsfamiljen? Vilken behandling får ungdomen och vilken behandling får hens familj? Vad menas med förstärkt  familjehem och intensiv behandling? Hur ser upplägget för TFCO ut? Vad säger forskningen om TFCO?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Anna Marshall är leg.psykoterapeut, KBT samt lärare och handledare

Cissi Green är socionom, familjeterapeut och handledare

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 177 publicerades första gången 25 november 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

176. PYC - parenting young children. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Sandra Melander

PYC - parenting young children

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Sandra Melander

 

Detta är ett klipp från avsnitt 176.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är PYC ? Parenting Young Children? Vem ingår i målgruppen? Vilka svårigheter har föräldrarna? Hur kartlägger man svårigheter hos föräldern och barnet? Vad finns det för forskning? Vilka är de 4 stegen i programmet? Vi får några tips från checklistorna som ingår i programmet? Hur blir generalisering viktig för just den här klientgruppen? Vem kan gå PYC-utbildningen?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Sandra Melander Metodutvecklare, kognitions- och beteendevetare, Msc psykologi

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 176 publicerades första gången 19 oktober 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

175. Dubbel-SORK inom KBT. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Tatiana Grönevik?

Dubbel-SORK inom KBT

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Tatiana Grönevik

 

Detta är ett klipp från avsnitt 175.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är syftet med en dubbel-SORK? Hur fyller man i en dubbel-SORK? Vad blir problemet för barnet? Vad blir problemet för föräldern? Vad är det som i slutänden vidmakthåller problemet? Hur går det för barnet i längden? Vad kan man hjälpa till med? Vem har största ansvaret för att en förändring ska bli av?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Tatiana Grönevik Bachelor of Science in Psychology (UK), Grundläggandepsykoterapiutbildning, KBT steg 1 Barn och Ungdom i ett Familjeperspektiv. Beteendevetare och behandlare inom öppenvården i resursskolan.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 175 publicerades första gången 12 oktober 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

174. Att använda KBT som beteendevetare och behandlare inom resursskolan med integrerad öppenvård. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Tatiana Grönevik

Att använda KBT som beteendevetare och behandlare inom resursskolan med integrerad öppenvård

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Tatiana Grönevik

 

Detta är ett klipp från avsnitt 174.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Hur arbetar man med KBT som beteendevetare och behandlare inom resursskola med integrerad öppenvård? På vilka sätt kan man ingå som behandlare i klassrummet? Vilka fördelar finns det med att integrera öppenvården i skolverksamheten? Hur kan man arbeta med hela familjen? När använder man dubbelsorken?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Tatiana Grönevik Bachelor of Science in Psychology (UK), Grundläggandepsykoterapiutbildning, KBT steg 1 Barn och Ungdom i ett Familjeperspektiv. Beteendevetare och behandlare inom öppenvården i resursskolan.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 174 publicerades första gången 5 oktober 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

173. Att använda KBT som psykolog och programledare i kriminalvården. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Johan Eriksson och David Ivarsson

Att använda KBT som psykolog och programledare i kriminalvården.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Johan Eriksson och David Ivarsson

 

Detta är ett klipp från avsnitt 173.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vilka behandlingsprogram arbetar man med i kriminalvården? När arbetar man mer med manualstyrda behandlingar och när är man mer flexibel? Vilken utbildningsnivå har programledarna? Har programledarna en specifik utbildningsplan inom verksamheten? Vad innehåller programledarnas handledning? Är inspelade samtal, kollegiehandledning och feedback en viktig del av kunskapsutvecklingen? Vilka teorier under paraplybegreppet KBT använder sig kriminalvården av? Vilka delar av ?tredje vågens? KBT blir mer vanligt i behandlingsprogrammen?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

David Ivarsson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Johan Eriksson är legitimerad psykolog och arbetar på Kriminalvården med utbildning, handledning samt utveckling av Kriminalvårdens behandlingsprogram.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 173 publicerades första gången 28 september 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

172. MIM (Marschak Interaction Method) och Theraplay del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna-Rosa Perris

MIM (Marschak Interaction Method) och Theraplay del 2

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Anna-Rosa Perris

 

Detta är ett klipp från avsnitt 172.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är Theraplay? Vilket tillvägagångssätt använder sig Theraplay av? När kommer Theraplay in i behandlingen? Hur hjälper Theraplay  s?att  barnet   får lära sig att ha nära relation till någon annan? Vilka 6 tårtbitar ingår i MIM och Theraplay för att skapa en tillitsfull relation mellan förälder och barn? Hur ser behandlingsupplägget ut? Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med föräldrar och deras barn? Vad avslutar man alltid MIM och Theraplay med?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Anna-Rosa Perris är leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut och KBT handledare. Certififierad utbildare och handledare i Theraplay.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 172 publicerades första gången 21 september 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

171. Theraplay del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Anna-Rosa Perris

Theraplay del 1.

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Anna-Rosa Perris

 

Detta är ett klipp från avsnitt 171.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är MIM? Marschak Interaction Method Vilken teori ligger bakom MIM och Theraplay? Vad arbetar man med för att hjälpa föräldrar att se deras egna svårigheter och attityder som står i vägen för att skapa en trygg relation med sitt barn? Vad är samspelsövningar? Vilka kärnbehov synas i samspelsövningarna? På vilket sätt arbetar man med inspelningarna av samspelsövningarna? Hur behöver du som behandlare bemöta föräldrarna?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Anna-Rosa Perris är leg. läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, leg. psykoterapeut och KBT handledare. Certififierad utbildare och handledare i Theraplay.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 171 publicerades första gången 14 september 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

170. Att använda KBT som hälso- och sjukvårdskurator inom studenthälsa. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Johanna Lindgren

Att använda KBT som hälso- och sjukvårdskurator inom studenthälsa

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Johanna Lindgren

 

Detta är ett klipp från avsnitt 170.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är en hälso- och sjukvårdskurator? Hur arbetar en hälso- och sjukvårdskurator inom studenthälsan? Vilka arbetsuppgifter kan man ha på studenthälsan som hälso- och sjukvårdskurator? På vilket sätt använder man KBT som hälso- och sjukvårdskurator med vuxna studenter?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Johanna Lindgren är socionom, KBT-terapeut, hälso- sjukvårdskurator och arbetar på studenthälsan på Luleå Tekniska Universitet

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 170 publicerades första gången 7 september 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

169. Att använda KBT som coach inom organisation och arbetsliv. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Helena Mattson.

Att använda KBT som coach inom organisation och arbetsliv

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Helena Mattson.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 169.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är en coach? Hur arbetar en coach? Skiljer sig ett coach-samtal från ett  behandlande samtal? På vilket sätt använder man KBT som coach? Vi tar en framtidspromenad tillsammans.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Helena Mattson är beteendevetare, coach och organisationskonsult

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected]enbattrebehandlare.se 

 

Avsnitt 169 publicerades första gången 31 augusti 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

168. Personlighetssyndrom - kluster och karaktärsdrag. Bra att veta för behandlare. Psykiatri del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Michael Rangne

Personlighetssyndrom - kluster och karaktärsdrag. Bra att veta för behandlare. Psykiatri del 3

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Michael Rangne

 

Detta är ett klipp från avsnitt 168.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

När är det rimligt att börja tänka på att diagnostisera en person med ett specifikt personlighetssyndrom?

Varför är de generella kriterierna viktiga  att fastställa innan man kan ge en diagnos för ett specifikt personlighetssyndrom?

Vilka är de 3 kluster som personlighetssyndrom delas in i?

Vilka personlighetssyndrom finns i dessa kluster?

Behöver vi tänka dimensioner av personlighetssyndrom istället för kategorisk indelning?

Vilka söker hjälp och för vad?

När behöver vi  behandlare börja fundera om det  finns   personlighetsdrag som kan försvåra behandlingen, eller karaktärsdrag som visar att patienten behöver något annat?

Vad ska vi behandla?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Michael Rangne är överläkare och specialist i psykiatri med grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 168 publicerades första gången 24 augusti 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

167. Personlighetssyndrom - Bra att veta för behandlare. Psykiatri del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Michael Rangne

Personlighetssyndrom - Bra att veta för behandlare. Psykiatri del 2

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Michael Rangne

 

Detta är ett klipp från avsnitt 167.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Hur vanligt är det med personlighetssyndrom i befolkningen och på psykiatrin? Är personlighetssyndrom stabila genom livet? Hur ser stigmatiseringen ut idag i jämförelse mot tidigare? Var går gränsen mellan ?vanlig psykisk ohälsa? och personlighetssyndrom? Vilket är patientens ansvar och vilket är vårdens? Skiljer sig bemötandet åt när man träffar en patient med personlighetssyndrom?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Michael Rangne är överläkare och specialist i psykiatri med grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 167 publicerades första gången 17 augusti 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

166. Psykiatri - bra att veta för behandlare. Psykiatri del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Michael Rangne

Psykiatri - bra att veta för behandlare.

Psykiatri del 1

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Michael Rangne

 

Detta är ett klipp från avsnitt 166.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är psykiatri? Hur kan man skilja mellan psykiatri, psykologi och psykoterapi? Var går gränsen mellan psykisk ohälsa, psykisk sjukdom och psykisk störning? Vilka sorts lidanden hos patienterna är vanligt förekommande på akutpsykiatrin?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Michael Rangne är överläkare och specialist i psykiatri med grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 166 publicerades första gången 10 augusti 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

165. Kommunikationsmodell i CRA. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Kommunikationsmodell i CRA

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är avsnitt 165.

Du kan prenumerera på KBT-podden här.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Avsnittet svarar på frågan:

Vilka är de 3 stegen i kommunikationsmodellen i CRA?

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 165 publicerades första gången 6 augusti 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

164. Triagering psykisk ohälsa - baspersonalens första hjälp. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Triagering av psykisk ohälsa

Baspersonalens första hjälp

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är avsnitt 164.

Du kan prenumerera på KBT-podden här.

 

Avsnittet är ett guldkorn från ett längre avsnitt om triagering av psykisk ohälsa.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 164 publicerades första gången 3 augusti 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

163. Beteendeanalys KBT - frågor att besvara. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Beteendeanalys KBT - frågor att besvara

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är avsnitt 163.

Du kan prenumerera på KBT-podden här.

 

Avsnittet innehåller ett guldkorn från ett längre avsnitt om beteendeanalysen

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 163 publicerades första gången 31 juli 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

162. Värderad riktning - att använda livskompassen i behandling. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Värderad riktning - att använda livskompassen i behandling

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är avsnitt 162.

Du kan prenumerera på KBT-podden här.

 

Avsnittet är ett guldkorn från ett längre avsnitt med två fiktiva klientfall. I detta avsnitt får du träffa den fiktiva klienten Daniel och följa med i en del av hans livskompass.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 162 publicerades första gången 29 juli 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

161. Funktionell analys KBT - ett klientfall. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Funktionell analys KBT

Ett klientfall

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är avsnitt 161.

Du kan prenumerera på KBT-podden här.

 

Avsnittet är ett guldkorn från ett längre avsnitt med två fiktiva klientfall. I detta avsnitt får du träffa den fiktiva klienten Daniel och följa med i hans funktionella analys (SORK).

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 161 publicerades första gången 27 juli 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-03
Länk till avsnitt

160. Fördjupning av ?the Big Five? (Femfaktorsmodellen ) - personlighetstest del 4. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Sara Henrysson Eidvall

Fördjupning av ?the Big Five? (Femfaktorsmodellen) och dess dimensioner - personlighetstest del 4

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Sara Henrysson Eidvall

 

Detta är ett klipp från avsnitt 160.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vilka fasetter eller underkategorier finns det i de fem faktorerna i ?the Big Five?? Hur beskrivs fasetterna för faktorerna öppenhet, vänlighet och målmedvetenhet? Kan man relatera psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd utifrån ?the Big Five? (Femfaktorsmodellen)?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Sara Henrysson Eidvall är legitimerad psykolog, specialist i arbetslivets psykologi, chefspsykolog för Mensa. Hon undervisar i personbedömning och urval på psykolog- programmet vid Stockholms universitet och arbetare som konsult på Sandahl Partners.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 160 publicerades första gången 20 juli 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

159. Fördjupning av ?the Big Five? (Femfaktorsmodellen) - personlighetstest del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Sara Henrysson Eidvall

Fördjupning av ?the Big Five? (Femfaktorsmodellen) och dess dimensioner - personlighetstest del 3

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Sara Henrysson Eidvall

 

Detta är ett klipp från avsnitt 159.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vilka fasetter eller underkategorier finns det i de fem faktorerna i ?the Big Five?? Hur beskrivs fasetterna för känslomässig instabilitet och utåtriktning (extravert)? Kan man relatera psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd utifrån ?the Big Five? (Femfaktorsmodellen)?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Sara Henrysson Eidvall är legitimerad psykolog, specialist i arbetslivets psykologi, chefspsykolog för Mensa. Hon undervisar i personbedömning och urval på psykolog- programmet vid Stockholms universitet och arbetare som konsult på Sandahl Partners.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 159 publicerades första gången 13 juli 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

158. Vad använder man ?the Big Five? (Femfaktorsmodellen) till - personlighetstest del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Sara Henrysson Eidvall

Vad är ?the Big Five? (Femfaktorsmodellen) och dess dimensioner - personlighetstest del 2

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Sara Henrysson Eidvall

 

Detta är ett klipp från avsnitt 158.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad använder man ?The Big Five? Femfaktorsmodellen till? Vilken dimension i Femfaktorsmodellen ger bästa möjlighet att lyckas med det man företar sig? När kan information om klientens personlighet vara relevant i behandling? Kan personlighetstest vara hjälpsamt när du utvecklar dig som terapeut? Vilken dimension i Femfaktormodellen är vanlig hos psykologistudenter?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Sara Henrysson Eidvall är legitimerad psykolog, specialist i arbetslivets psykologi, chefspsykolog för Mensa. Hon undervisar i personbedömning och urval på psykolog- programmet vid Stockholms universitet och arbetare som konsult på Sandahl Partners.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected]ndlare.se 

 

Avsnitt 158 publicerades första gången 6 juli 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

157. Vad är ?the Big Five? (Femfaktorsmodellen) och dess dimensioner - personlighetstest del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Sara Henrysson Eidvall

Vad är ?the Big Five? (Femfaktorsmodellen) och dess dimensioner - personlighetstest del 1

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Sara Henrysson Eidvall

 

Detta är ett klipp från avsnitt 157.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är en personlighet? Hur påverkar genetik vår personlighet? Vilka dimensioner ingår i ?the Big Five? (Femfaktorsmodellen)?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Sara Henrysson Eidvall är legitimerad psykolog, specialist i arbetslivets psykologi, chefspsykolog för Mensa. Hon undervisar i personbedömning och urval på psykolog- programmet vid Stockholms universitet och arbetare som konsult på Sandahl Partners.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 157 publicerades första gången 29 juni 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

156. Hur ger man stöd med korta samtal via chat? Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Liria Ortiz

Hur ger man stöd med korta samtal via chat? 

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Liria Ortiz

 

Detta här är avsnitt 155. Avsnittet är ett guldkorn från ett längre avsnitt med Liria Ortiz. 

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I originalavsnittet 119. Stödja genom korta samtal via chat och telefon får du svar på frågorna:

Hur ger man stöd via korta samtal med hjälp av chat och telefon? Vad behöver man tänka på som skiljer sig från ett vanligt behandlingssamtal face to face? Vad finns det för för och nackdelar att ha de korta samtalen via chat och telefon?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Liria Ortiz Leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, utbildningskonsult, föreläsare och författare samt lärare i Motiverande samtal och medlem av nätverket MINT.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 156 publicerades första gången 22 juni 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

155. Hur ger man stöd med korta samtal via telefon? Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Liria Ortiz

Hur ger man stöd med korta samtal via telefon?

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta här är avsnitt 154. Avsnittet är ett guldkorn från ett längre avsnitt med Liria Ortiz. 

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I originalavsnittet 119. Stödja genom korta samtal via chat och telefon får du svar på frågorna:

Hur ger man stöd via korta samtal med hjälp av chat och telefon? Vad behöver man tänka på som skiljer sig från ett vanligt behandlingssamtal face to face? Vad finns det för för och nackdelar att ha de korta samtalen via chat och telefon?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Liria Ortiz Leg. psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning, utbildningskonsult, föreläsare och författare samt lärare i Motiverande samtal och medlem av nätverket MINT.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 155 publicerades första gången 15 juni 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

154. Hur bedriver man KBT-terapi via videolänk och telefon - 9 nödvändiga nötter att knäcka för dig som behandlare under covid-19. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Hur bedriver man KBT-terapi via videolänk och telefon?

9 nödvändiga nötter att knäcka för dig som behandlare under covid-19

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta här är avsnitt 154.

Du kan prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Skiljer sig KBT-terapi via videolänk och telefon från sedvanlig psykoterapi? Vad är bra att tänka på vad gäller det praktiska när man bedriver psykoterapi via videolänk och telefon?  Vilka hjärtefrågor dyker upp hos dig när du ska arbeta med KBT-terapi via videolänk och telefon?  Hur använder man sina KBT-tekniker genom videolänk och telefon? 

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 154 publicerades första gången 9 juni 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

153. 4 tips på hur du kan bemöta klienter under covid-19. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

4 tips på hur du kan bemöta klienter under covid-19

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 153.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Hur kan man normalisera det onormala? Vad gör man med känslorna som uppkommer? Varför behöver man skilja mellan sin egen och klientens agenda? Vad kan vara hjälpsamt att komma överens om?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 153 publicerades första gången 30 maj 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

152. Övningar i självmedkänsla för terapeuter under covid-19. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Övningar i självmedkänsla för terapeuter under covid-19

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 152.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Hur bra är vi terapeuter på compassionflödet, att ge men också att ta emot? Vad står FAVO för? Vad är Compassion Mind Training?  Några övningar i självmedkänsla för terapeuter

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 152 publicerades första gången 27 maj 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

151. 8 hacks till strandade studenter och blivande behandlare under covid-19. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

8 hacks till strandade studenter och blivande behandlare under covid-19

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Detta är ett klipp från avsnitt 151.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Undrar du hur det kommer att gå med din utbildning? Är du orolig över att du inte får din examen? Saknar du dina studiekamrater? Oroar du dig för din utbildningsklient? Kommer du att kunna hålla igång din motivation?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 151 publicerades första gången 25 maj 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

150. Jubileumsavsnitt. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Camilla Andersson

Jubileumsavsnitt

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Camilla Andersson

 

KBT-podden firar 150 avsnitt!  

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad fick oss att starta KBT-podden? Hur går vi tillväga när vi skapar ett avsnitt? Vad har vi i sikte för framtiden?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Camilla Andersson ?Teknikmillan?

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 150 publicerades första gången 18 maj 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

149. Hur använder man metaforer i psykoterapi och kliniskt arbete? ACT och metaforer del 4. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

Hur använder man metaforer i psykoterapi och kliniskt arbete?

ACT och metaforer del 4

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Niklas Törneke

 

Detta är ett klipp från avsnitt 149.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Varför använder man metaforer i psykoterapi?  Hur använder man metaforer för att fånga den funktionella analysen? Lär man sig självdiskriminering med hjälp av metaforer? Kan man etablera ett betraktelseavstånd  med hjälp av metaforer? Hur använder man en metafor för att gå i värderad riktning? På vilka sätt kan man koppla ihop upplevelsebaserade övningar och metaforer i terapin?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Niklas Törneke Leg läkare, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 149 publicerades första gången 11 maj 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

148. Vad är metaforer? ACT och metaforer del 3. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke?

Vad är metaforer?

ACT och metaforer del 3

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Niklas Törneke

 

Detta är ett klipp från avsnitt 148.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Kan man skilja mellan en död och en levande metafor? Går det att prata utan metaforer? Använder alla samma metafor för samma sak? Hur förklarar man metaforer utifrån RFT (relationsinramningsteorin)?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Niklas Törneke Leg läkare, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 148 publicerades första gången 4 maj 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

147. 3 principer för att öka psykologisk flexibilitet: ACT och metaforer del 2. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

3 principer för att öka psykologisk flexibilitet

ACT och metaforer del 2

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Niklas Törneke

 

Detta är ett klipp från avsnitt 147.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vilka är de 3 principerna för att öka psykologisk flexibilitet?  Vad gör man när klienten väl erfar psykologisk flexibilitet? Hur kan man förhålla sig till privata händelser (tankar,  känslor och kroppsförnimmelser) för att öka psykologisk flexibilitet? Vad ska motivera klienten att gå i riktning när hen väl fått distans från privata händelser och ökat sin psykologiska flexibilitet? Hur kan man med hjälp av språket och relationsinramning närma sig  långsiktiga konsekvenser istället för att hamna i de omedelbara?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Niklas Törneke Leg läkare, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 147 publicerades första gången 27 april 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

146. Vad är RFT (Relational Frame Theory)? Mänskligt språk och psykoterapi: ACT och metaforer del 1. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Niklas Törneke

Vad är RFT (Relational Frame Theory)?

Mänskligt språk och psykoterapi: ACT och metaforer del 1

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Niklas Törneke

 

Detta är ett klipp från avsnitt 146.

Du kan lyssna på hela avsnittet genom att prenumerera på KBT-podden här.

 

I avsnittet får du svar på frågorna:

Vad är RFT, relationsinramning och mänskligt språk?  Varför kan vi människor fortsätta göra det som är plågsamt? På vilket sätt kan man använda  RFT och språket i psykoterapi och i förändringsarbete?

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Niklas Törneke Leg läkare, specialist i allmän psykiatri, leg psykoterapeut, handledare/lärare i psykoterapi.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 146 publicerades första gången 20 april 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

145. Vad är ett overt beteende? Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Vad är ett overt beteende?

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

 

Avsnitt 145 är ett guldkorn från avsnitt 5. Beteendeterapi ? klassisk och operant inlärning, KBT-behandling ? teori och praktik

Du kan prenumerera på KBT-podden här.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 145 publicerades första gången 13 april 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

144. Vad är skillnaden mellan neuropsykologi och neuropsykiatri? Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Linda Gjertsson

Vad är skillnaden mellan neuropsykologi och neuropsykiatri?

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Linda Gjertsson

 

Avsnitt 144 är ett guldkorn från avsnitt 53. Neuropsykologi, ADHD och autismspektrat

Du kan prenumerera på KBT-podden här.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Linda Gjertsson är leg. psykolog, leg.psykoterapeut och specialist i neuropsykologi.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 144 publicerades första gången 12 april 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

143. Lugn och riktad andning vid KBT-behandling. Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Henrik Kok

Lugn och riktad andning vid KBT-behandling

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Henrik Kok

 

Avsnitt 143 är ett guldkorn från avsnitt 47 Mindfulness, psykoterapi och MBKT

Du kan prenumerera på KBT-podden här.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Henrik Kok är leg.fysioterapeut och leg.psykoterapeut med KBT-inriktning. Han är också utbildare i mindfulnessbaserad metodik med lång erfarenhet av arbete med stresshantering, avspänning och mental träning. Henrik är en av ett fåtal i Sverige som är utbildare i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT).

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 143 publicerades första gången 11 april 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt

142. Vad är ytlig sömn? Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor. Gäst: Marie Söderström

Vad är ytlig sömn?

 

Bli en bättre behandlare med Lena Olsson-Lalor.

Gäst: Marie Söderström

 

Avsnitt 142 är ett guldkorn från avsnitt 52 Sömn och KBT-behandling vid insomni med Marie Söderström.

Du kan prenumerera på KBT-podden här.

 

Lena Olsson-Lalor hjälper dig att sortera, informerar och inspirerar dig till att bli en bättre behandlare.

 

Lena Olsson-Lalor Leg.psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi - KBT, MI-trainer, certifierad i Prolonged Exposure samt rektor för grundläggande psykoterapiutbildning, KBT i Luleå.

Marie Söderström är Leg.psykolog och Med dr. Marie har mångårig erfarenhet av behandling av stress- och sömnproblem, både i grupp och individuellt. Hon är disputerad vid Karolinska Institutet och  författare till böckerna ?Sömn ? sov bättre med KBT? och ?Vila ? om den sköna konsten att varva ned?. Marie arbetar deltid vid Stressmottagningen, en specialistmottagning inom vårdvalet för utmattningssyndrom i Stockholms Läns Landsting, kognitiv inriktning, medicine doktor med forskning inom bland annat KBT.

 

Här kan du se boktips, läsa sammanfattning mm och starta din prenumeration

 

KBT-podden publiceras av KBTarna - Bli en bättre behandlare BBB

 

Kontakt:

http://www.blienbattrebehandlare.se 

[email protected] 

 

Avsnitt 142 publicerades första gången 10 april 2020 i KBT-poddens arkiv

2021-01-02
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.