Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer - det börjar med kärlek. En utbildningspodd för dig som arbetar med personer som lever eller har levt med våld i nära relationer. Podden görs av Linn M Hällen och Rebecca Lagh. www.linnmhallen.se www.advokatsjoqvist.se

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

linnmhallen.se/

Avsnitt

#40 Ekonomiskt våld

I det här avsnittet pratar vi om en typ av våld som är vanligt och som kan ge allvarliga konsekvenser men som vi sällan pratar om, det ekonomiska våldet. Vår gäst är Marie Eriksson som är universitetslektor i socialt arbete vid Linné universitet och som forskar på ekonomiskt våld i nära relationer.

Vi pratar om vad ekonomiskt våld egentligen är, hur det kan se ut och vilka konsekvenser ekonomiskt våld kan få för den som är våldsutsatt. Vad bör den professionella vara uppmärksamma på när det kommer till ekonomiskt våld och vad ska man som professionell tänka på i mötet med den som är utsatt? 

www.advokatsjoqvist.se

www.linnmhallen.se

2020-11-23
Länk till avsnitt

#39 Att påverkas av att möta våld och trauma

Hur kan den yrkesverksamma påverkas av att dagligen exponeras för berättelser om våld, övergrepp och trauma och hur kan vi göra för att förebygga ohälsa kopplat till arbetet med våld i nära relationer?  I detta avsnitt möter vi Hanna Olsson, leg terapeut, handledare och författare som bland annat har skrivit artikeln "Det farliga men viktiga lyssnandet" 

www.advokatsjoqvist.se
www.linnmhallen.se
2020-11-09
Länk till avsnitt

#38 Trovärdighet

Vi fortsätter att prata om trovärdighet och träffar i detta avsnitt Sara Thunberg som är socionom och forskare i socialt arbete med inriktning mot brottsutsatthet hos unga. Vi pratar om begreppet trovärdighet, ett begrepp som ofta återkommer i arbetet med brottsoffer.

Vad är egentligen trovärdighet och hur ska man vara för att uppfattas som ett trovärdigt brottsoffer? Varför gör vi trovärdighetsbedömningar och vilken betydelse har en persons trovärdighet?

www.advokatsjoqvist.se
www.linnmhallen.se     

2020-10-26
Länk till avsnitt

#37 Trovärdighet

I det här avsnittet möter vi "Anna" berättar om hur det känns att vara våldsutsatt och känna sin våldsutsatthet ifrågasatt av myndigheter i efterföljande processer. Vi får höra hur myndighetspersoners kunskap och förståelse för våld påverkar bemötandet av den som är våldsutsatt och dennes känsla av att bli trodd. Hur myndigheters önskemål om samarbete mellan föräldrar kan påverka trovärdighetsbedömningen och leda till ytterligare övergrepp av den som är våldsutsatt. Hur ser ett trovärdigt brottsoffer ut egentligen och förväntar vi oss att våldsutsatta ska bete sig på visst sätt för att bedöma den som trovärdiga?

www.advokatsjoqvist.se
www.linnmhallen.se     

2020-10-12
Länk till avsnitt

#36 Mäns våld mot kvinnor eller våld i nära relationer?

I detta avsnitt pratar vi om begreppen ?mäns våld mot kvinnor? och ?våld i nära relationer? och huruvida det finns några skillnader mellan kvinnor och mäns erfarenheter av våld i nära relationer. Gäst är Sara Skog Waller som är Fil. dr i psykologi och forskare inom våld i nära relationer.

www.linnmhallen.se

www.advokatsjoqvist.se

2020-09-28
Länk till avsnitt

#35 Barn på skyddat boende

I detta avsnitt pratar vi med Sara Liljegren som är projektledare för Sveriges stadsmissioners & BRIS projekt - Barns rätt i skyddat boende. Sara är också enhetschef vid Linköping stadsmissions skyddade boende med barnrättsperspektiv. Sveriges stadsmissioner och Bris har inom projektet Barns rätt i skyddat boende släppt en rapport? Min tur att berätta ?som bygger på samtal med barn som har upplevt våld och som har vistats på ett eller flera skyddade boenden.

Vi pratar bland annat om barnens egna upplevelser av att växa upp med en våldsutövande förälder, att bo på skyddat boende och deras kontakt med myndigheter och andra vuxna runtomkring dem. Vi pratar också om de brister vi ser och vad vi vuxna behöver göra för att tillgodose barns rättigheter och behov.

www.linnmhallen.se

www.advokatsjoqvist.se

2020-09-14
Länk till avsnitt

#34 Våld i nära relationer och anknytning

I detta avsnitt pratar vi med Anna Norlén, leg psykolog, leg psykoterapeut och rektor på Ericastiftelsen om hur barn påverkas av att växa upp med våld i nära relationer och med en omsorgsperson som är skrämmande och/eller skrämd?   Vad är egentligen desorganiserad anknytning och går det att förändra anknytningsmönstren med hjälp av behandling? 
2020-08-31
Länk till avsnitt

#32 Va?ldsutsatta kvinnor i migration

I detta avsnitt får vi höra en ung kvinna berätta om hur det var för henne att komma till Sverige på anknytning till sin man. Hon berättar om de svårigheter hon mötte hos mannen i Sverige men också hos sin ursprungsfamilj. Vi gästas också av Halala Rafi som är verksamhetschef på IKKR och kvinnojouren Nina som arbetar till stöd och skydd för dessa kvinnor.
Hur kan vi bättre hjälpa våldsutsatta kvinnor i migrationsprocess? Har vi tillräcklig förståelse och kompetens för att ge det stöd och det skydd dessa kvinnor behöver? Kan vi göra mer?
[email protected] 

2020-04-20
Länk till avsnitt

#31 Sexuellt våld mot barn och vuxna i nära relationer

Ett svårt ämne som många har svårt att prata om. Ett ämne som det behövs mer kunskap kring. Vi gästas av Gita Rajan från WONSA - world of no sexual abuse. Gita berättar bland annat om vilka konsekvenser sexuellt våld ger och vilka möjligheter det finns till behandling för personer utsatta för sexuellt våld. 
[email protected]

2020-04-06
Länk till avsnitt

#30 Att uppleva våld i familj med missbruk

I detta avsnitt berättar Olivia Trygg från Trygga Barnen om hur våld kan te sig i en familj med missbruk och om hur man som barn påverkas av detta. 

 

2020-03-23
Länk till avsnitt

#29 Barn som upplevt våld i hemmet

I detta avsnitt pratar vi om barn som upplever våld i hemmet.
Hur påverkas barn av att bevittna/uppleva våld hemma? Vilka konsekvenser kan bevittnande av våld få på kort och lång sikt?
Hur bemöter professionella dessa barn och vilket stöd finns att få? Med oss som gäst har vi Åsa Landberg som är legitimerad psykolog och psykoterapeut och som i många år arbetat med våldsutsatta barn.  

2020-03-09
Länk till avsnitt

#28 Våld i HBTQ:s personers nära relationer

I detta avsnitt belyser vi våld i HBTQ:s personers nära relationer. Gäst är Kina Sjöström från RFSL:s Stödmottagning. 


2020-02-24
Länk till avsnitt

#27 Våldsutsatta kvinnor i missbruk

I detta avsnitt pratar vi med Sanna Detlefsen från Linköpings Stadsmission om våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik, den dubbla utsattheten och vanliga föreställningar kring denna grupp kvinnor. Sanna har i många år arbetat med våldsutsatta kvinnor i beroende och berättar om sina erfarenheter av att arbeta med denna grupp. Hon hjälper oss att reda ut vilka möjligheter till stöd och skydd som finns för denna grupp kvinnor. Behövs i första hand stöd utifrån våldet eller utifrån beroendet? Hur kan vi som möter våldsutsatta kvinnor bättre möta denna grupp och ge det stöd och skydd som behövs utifrån just deras situation? Vilka svårigheter finns och vad har visat sig vara ett framgångsrikt koncept?  

 [email protected]

2020-02-10
Länk till avsnitt

#26 Våld och familjerättsliga utredningar

I detta avsnitt gästas vi av Marina Berman, familjerättssekreterare Stockholm Nordväst. Marina berättar om familjerättsliga utredningar och hur bedömning av våld och risk ser ut. Vilka underlag tar man in, vilka kontakter tas och vad är egentligen våld i familjerättsligt sammanhang? Hur fungerar det när man bedömer umgänge i fall då barnet upplevt eller blivit utsatt för våld? Hur pratar familjerätten med barn och vilken betydelse har barnets egen inställning i frågan om umgänge och kontakt? 

[email protected]

2020-01-27
Länk till avsnitt

#25 Eftervåld

Jag vill bara bli fri - om eftervåld i nära relationer. 

[email protected]

2020-01-13
Länk till avsnitt

#24 Våldsutsatta barns strategier

I detta avsnitt pratar vi om våldsutsatta barns strategier. Vilka strategier har barn som upplever våld i hemmet?
Hur agerar barn före, under och efter våldsepisoderna?
Hur upplever barn myndigheters bemötande av deras våldsutsatthet?
Med oss som gäst har vi Vendela som berättar om sin egen våldsutsatthet som barn och de strategier hon hade för att undvika våld och minimera effekterna av det.
Vi har också med oss Carolina Överlien som berättar om sin forskning och slutsatserna i boken, Våld i hemmet - barns strategier. Boken baserar sig på 25 intervjuer med barn och ungdomar vars mammor sökt skydd och hjälp på kvinnojour. Carolina Överlien är universitetslektor på Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete och fil. dr och forskare på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i Oslo, Norge. Carolina har forskat och arbetat med frågor som rör barn och våld i nära relationer i många år. 

[email protected] 

2019-11-25
Länk till avsnitt

#23 Sexuellt våld

I detta avsnitt pratar vid med sexolog Kalle Norwald om sexuellt våld i nära relationer. 
Vad är egentligen sex och vad är sexuellt våld. Var går gränsen? och hur kan vi som professionella ställa frågor om sexuellt våld? 

[email protected] 

2019-11-18
Länk till avsnitt

#22 Kvinnor mördade i nära relation

Förra året dödades 22 kvinnor av sin man, pojkvän eller exman. I Sverige år 2018. 
I det här avsnittet ska vi prata om just det, det dödliga våldet i nära relationer. Vi ska också prata om barnen som blev kvar. Många av kvinnorna som mördades av sina män hade lämnat eller var på väg att lämna relationen innan de dog. Det fanns varningssignaler. Många av kvinnorna var rädda och visste att de skulle dö. Många hade sökt stöd och hjälp hos polis, socialtjänst och sjukvård innan de mördades men togs inte på tillräckligt stort allvar. Hur kan det komma sig att kvinnor fortfarande dödas av män de har eller har haft en relation med? Vad kan vi som samhälle göra mer för att hjälpa dessa kvinnor innan det är för sent ? Med oss som gäst har vi Kerstin Wiegl som är författare och journalist på Aftonbladet. Kerstin har tillsammans med kollegan Kristina Edblom granskat alla fall där kvinnor dödats av sin man, pojkvän eller exman under de senaste 10 åren. De har utifrån denna granskning skrivit boken ?I händelse av min död? som på ett mycket nära och rakt sätt återger de döda kvinnornas berättelser.

 [email protected] 

2019-11-11
Länk till avsnitt

#21 Våld mot husdjur

I detta avsnitt pratar vi om sambandet mellan mäns våld mot kvinnor och våld mot husdjur. Det är inte ovanligt att våld mot familjens djur används som ett sätt att utöva våld och kontroll mot övriga familjemedlemmar, men uppmärksammas detta våld tillräckligt? Har vi tillräcklig kunskap för att se sambandet och kan samhället erbjuda våldsutsatta med husdjur tillräckligt stöd och skydd ? Med oss som gäst i detta avsnitt har vi Carin Holmberg som är sociolog, forskare, författare och grundare av kunskapscentrumet Se Sambandet. Carin skrev redan år 2004 boken; Med husbondens röst: om våld mot djur i misshandelsrelationer ,vilket var den första undersökningen i Sverige kring våld mot djur i misshandelsrelationer. 

[email protected] 
@linnmoserhallen

2019-11-04
Länk till avsnitt

#20 Våld i ungas nära relationer 3

I detta avsnitt belyser vi våld i ungas nära relationer utifrån den forskning som idag finns tillgänglig. Vi gästas av Carolina Øverlien, docent i socialt arbete på Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet och forskningsledare på NKVTS i Oslo. 

[email protected]

2019-10-28
Länk till avsnitt

#19 Våld i ungas nära relationer 2

I detta avsnitt belyser vi våld i ungas nära relationer. Vi pratar med "Vendela" som träffade sin pojkvän när hon var 14 år, en pojkvän som under flera år utsatte henne för psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. 

[email protected]

2019-10-21
Länk till avsnitt

#18 Våld i ungas nära relationer 1

I detta avsnitt pratar vi om våld i ungas relationer. Våld i ungas partnerrelationer är ofta våld som vuxenvärlden osynliggör och har svårt att se. Varför är det så? Hur ser våld i ungas partnerrelationer egentligen ut ? Skiljer sig våldet från våld mot vuxna? Vilket stöd finns att få för unga våldsutsatta och hur kan samhället bli bättre på att upptäcka ungas våldsutsatthet?
Med oss som gäst har vi Zandra Kanakaris generalsekreterare för stiftelsen 1000 möjligheter som arbetar förebyggande och stödjande för att motverka våld i ungas nära relationer. Stiftelsen 1000 möjligheter driver också den nationella stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se dit unga kan vända sig som utsatt, den som utsätter eller som kompis. Zandra är också ordförande för Unizon som är en av två riksorganisationer för tjej- och kvinnojourer i Sverige. 

[email protected] 

2019-10-14
Länk till avsnitt

#17 Våldsutsatta kvinnors motstånd


I detta avsnitt pratar vi om våldsutsatta kvinnors motstånd och Response-Based Practice som handlar om ett respektfullt, feministiskt och stärkande bemötande (empowering) genom att benämna våld för vad det är och synliggöra den utsattas motstånd och förövarens ansvar samt att undersöka sociala responser.
Gäst är Josefin Kjellberg.
[email protected]
2019-10-07
Länk till avsnitt

#16 Våld mot äldre kvinnor

I detta avsnitt pratar vi om våld mot äldre kvinnor. Vi gästas av Wiveka Holst som i många år har arbetat med kvinnors mänskliga rättigheter och mäns våld mot kvinnor inom den ideella sektorn. Våldsutsatta äldre kvinnor syns sällan i statistiken, hos socialtjänst eller i våra rättssalar? vad beror det på och vad kan vi göra för att bli bättre på att upptäcka våldet? Vilka föreställningar har samhället kring äldre kvinnors våldsutsatthet och kring vem som är förövare? Hur påverkar våra föreställningar äldre kvinnors möjlighet till stöd och skydd från fortsatt våldsutsatthet ? Vilket stöd finns att få? 
[email protected] 

2019-09-30
Länk till avsnitt

#15 Psykiskt våld i nära relationer

I detta avsnitt tar vi upp psykiskt våld i nära relationer. En våldsyttring som det sällan pratas om. Gäst är Lena Bivner som bland annat har skrivit boken "Helvetet jag kallade kärlek". 
[email protected] 

2019-09-23
Länk till avsnitt

#14 Våldsutsatta kvinnor i missbruk

I detta avsnitt pratar vi om våldsutsatta kvinnor i missbruk. Hur påverkar våldsutsattheten missbruket och hur påverkar missbruket våldsutsattheten och möjligheten att bli fri från våld?
Hur bemöter samhället våldsutsatta kvinnor i missbruk, ser vi våldet Gäster är Mona Lillkåll Kassarp och Annika Öberg från Qrut. 

[email protected]

2019-09-16
Länk till avsnitt

#13 UNICEF - Barnkonventionen och barn som upplever våld

I detta avsnitt pratar vi om barn som upplever våld, själva är utsatta för våld och barnkonventionen. Med oss som gäst har vi Christina Heilborn som är chefsjurist på UNICEF Sverige. Christina berättar om de brister UNICEF sett i myndigheters hantering av våld mot barn och om vad barn berättar om sina upplevelser av våld och myndigheters bemötande av dem. Vi pratar också om UNICEFs rapporter ?olagligt men inte straffbart? och ?vem skyddar oss från våld? och vilka åtgärder UNICEF anser nödvändiga för att stärka barns rättigheter. 

[email protected]

2019-09-09
Länk till avsnitt

#12 Barn som lever med våld i nära relationer

I detta avsnitt pratar vi om barn som upplever och som är utsatta för våld i nära relationer. Gäster är Myrra Franzen, jurist och projektledare på Se barnen och Vendela som är ambassadör för Se barnen. Vendela beskriver hur det var för henne att växa upp med våld och kräkningar som en del av vardagen och vad samhällets representanter kan göra för att se och uppmärksamma de barn som lever med våld. 
[email protected]

2019-09-02
Länk till avsnitt

#11 Vem är våldsutövaren?

I detta avsnitt pratar vi om våldsutövaren. Vem är hen och vilka förklaringsmodeller finns det till varför människor utövar våld mot närstående? ?Maria? beskriver hur hon upplevde sin fd.man och vilka triggers till aggressivitet hon nu kan se fanns. Gäst är Peter Andersson som är leg. psykoterapeut, socionom och doktorand i socialt arbete. Peter har bland annat arbetat med behandling av våldsutövare inom socialtjänsten och kriminalvården.
2019-02-20
Länk till avsnitt

#10 Skydd och riskbedömningar

Maria berättar hur det påverkat henne och barnen att leva under skydd och med sekretessmarkering. Gäst i avsnittet är Anne från polisens brottsoffer- och personsäkerhetsgrupp (BOPS). Anne berättar om polisens arbete med skydd och riskbedömningar och hur polisen kan hjälpa den som är våldsutsatt och är i behov av skydd. Linn berättar också kring socialtjänstens riskbedömningar.

2019-02-13
Länk till avsnitt

#9 Våld, trauma, PTSD och behandling 

I detta avsnitt fortsätter vi att prata om våld, trauma och PTSD. Maria beskriver sina och hennes barns symtom på trauma och PTSD samt vilken hjälp och behandling de fick av Hälso-och sjukvården.  Gäst och expert i avsnittet är Anna Norlén som är leg.psykolog och leg. psykoterapeut, rektor och verksamhetschef på Ericastiftelsen. Anna berättar om behandling av PTSD och vilka konsekvenser ett obearbetat trauma kan orsaka. 
2019-02-07
Länk till avsnitt

#8 Våld, trauma och PTSD del 1

I det här avsnittet berättar Maria om det trauma hon och barnen fått till följd av våld. Maria berättar om hur det kan vara att leva med PTSD och hur vilka symtom hon och hennes barn haft av PTSD och av att leva i våld. Gäst i avsnittet är Anna Tebelius Bodin som är föreläsare och sakkunnig om hjärnan. Anna berättar om hur hjärnan reagerar ,och påverkas av, att leva med hot och långvarig stress.

2019-01-23
Länk till avsnitt

#7 Skyddat boende

I detta avsnitt berättar Maria om hur hon och hennes barn upplevde tiden på skyddat boende.
Gäst är Olga Persson generalsekreterare på Unizon. Olga berättar om Unizons arbete mot mäns våld mot kvinnor och deras erfarenheter av kvinnor och barn på skyddat boende. Vilka utmaningar och möjligheter innebär en skyddsplacering?

2019-01-17
Länk till avsnitt

#6 Hur kan vi förebygga dödligt partnervåld  

Maria berättar om att leva med rädslan att bli dödad av sin före detta man. Experter i avsnittet är Shilan Caman, forskare på Karolinska institutet. Shilan har forskat kring dödligt partnervåld och vilka riskfaktorer som finns kring dödligt partnervåld. Vår andra expert Nina Rung som grundat Huskurage. Nina berättar om vad du som granne eller närstående kan göra om du misstänker att någon utsätts för våld.

 

 

2018-10-17
Länk till avsnitt

#5 Tar det aldrig slut?

Vi får höra Maria berätta om vad som hände efter att hon separerade från sin dåvarande man, hur våldet efter separationen tog sig nya uttryck och hur detta än idag påverkar henne och hennes barn.  Expert i avsnittet är Linnea Bruno, dr i sociologi och en av författarna till boken Våld i nära relationer- social arbete i forskning, teori. Linnea har skrivit avhandlingen Ofridstid- fäders våld, staten och den separerade familjen. Linnea beskriver hur våldet kan ta sig nya uttryck efter separationen och hur samhällets olika representanter kan bli indragna i våldsutövande. 

2018-10-10
Länk till avsnitt

#4 Barn som upplever våld i nära relationer

Vi får höra Maria berätta om hur hennes barn reagerade och påverkades av att uppleva våld i hemmet men även hur hon som mamma påverkades av att vara utsatt för våld.  Maria berättar om vårdnadstvisten som började efter separationen och hur denna påverkade och fortfarande idag påverkar barnen. Maria Eriksson professor i socialt arbete och en av författarna till boken Våld i nära relationer- social arbete i forskning, teori och praktik beskriver hur barn generellt kan påverkas av att uppleva våld i nära relationer, hur föräldrarförmågan kan påverkas negativt av våldet samt hur den familjerättsliga processen i ärenden som rör våld i nära relationer kan se ut.   
2018-10-04
Länk till avsnitt

#1 ?Det börjar med kärlek ?

Vi får höra Marias berättelse om hur allt börja, sin starka kärlek till mannen men också om hur relationen präglades av våld, rädsla och osäkerhet och om hur svårt det kan vara att bryta upp från en våldsam partner. Vi får också träffa Carin Holmberg, sociolog, forskare och författare som beskriver hur våldet brukar se ut, uppbrottsprocessen och varför det är svårt att lämna en våldsam partner.

2018-09-27
Länk till avsnitt

#2 I mötet med socialtjänsten

Vi får höra Maria berätta om hennes första möte med socialtjänsten och om hennes ambivalens inför att ta emot hjälp och skydd.  Maria beskriver hur socialtjänsten och handläggarnas bemötande hjälpte henne och hennes barn till ett liv fritt från våld. Vi får också träffa Veronica Ekström fil. dr i socialt arbete och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola beskriva socialtjänstens arbete med våldsutsatta vuxna. Vilka möjligheter och utmaningar finns för socialtjänsten idag? 

 

2018-09-27
Länk till avsnitt

#3 Mötet med polis och domstol.

Vi får följa Maria från polisanmälan och genom den efterföljande domstolsprocessen. Maria beskriver sina tankar i mötet med polisen och under den efterföljande rättegången. Vi får också träffa Anette Lönngren, utredare hos polisen, som beskriver hur en brottsutredning går till, svårigheter att utreda brott i våld i nära relation och vad det är viktigt att tänka på som brottsoffer. Senare i avsnittet träffar vi åklagaren Hanna Cardell som berättar om åklagarens roll under förundersökningen, vad som behövs för åtal och om den efterföljande domstolsprocessen.

2018-09-27
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.