Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Akademiska kvarten

Akademiska kvarten

I Natur & Kulturs podcast Akademiska kvarten ger vi dig en ungefärlig kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

soundcloud.com/akademiskakvarten

Avsnitt

28. Susanne Kjällander om digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund

Forskaren och författaren Susanne Kjällander i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund.
2020-02-18
Länk till avsnitt

27. Maria Sundén Jelmini om sin bok ?Supermetoderna" och strategier för att lyckas i skolan

Journalisten och författaren Maria Sundén Jelmini i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy utifrån boken ?Supermetoderna ? forskarnas 5 bästa strategier för att lyckas i skolan?.
2020-01-15
Länk till avsnitt

26. Dr Yeap Ban Har om Singaporemodellen och matematikundervisning

Dr Yeap Ban Har, forskare och en av världens ledande experter på Singaporemodellen, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om matematikundervisning. Samtalet förs på engelska.
2019-11-12
Länk till avsnitt

25. Oliver Caviglioli om kognitiv psykologi i klassrummet

Utbildningsdesignern Oliver Caviglioli i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om hur kognitiv psykologi kan användas i klassrummet. Samtalet förs på engelska.
2019-11-06
Länk till avsnitt

24. Harry Fletcher-Wood om responsiv undervisning

Läraren och forskaren Harry Fletcher-Wood i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om responsiv undervisning. Samtalet förs på engelska.
2019-09-03
Länk till avsnitt

23. David Didau om likvärdig utbildning och motivation

David Didau, aka The Learning Spy, brittisk författare och bloggare, i ett samtal om likvärdig utbildning och motivation med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy. Samtalet förs på engelska.
2019-05-05
Länk till avsnitt

22. Paul Kirschner om motivation, digitalisering och undervisning.

Professor Paul Kirschner i ett vindlande samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om motivation, digitalisering och undervisning. Samtalet förs på engelska.
2019-04-02
Länk till avsnitt

21. Alli Klapp om betyg och bedömning

Alli Klapp, fil. dr i pedagogik och lärarutbildare, i ett samtal om betyg och bedömning med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy.
2019-03-11
Länk till avsnitt

20. Jim Cummins om flerspråkiga elever i skolan

Jim Cummins, världsledande flerspråkighetsforskare från Kanada, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om flerspråkiga elever i skolan. Samtalet förs på engelska.
2019-01-22
Länk till avsnitt

19. David Mitchell i ett samtal om inkludering i skolan

David Mitchell, världsledande inkluderingsforskare från Nya Zeeland, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om inkludering i skolan. Samtalet förs på engelska. I Natur & Kulturs podcast Akademiska kvarten ger vi dig en ungefärlig kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
2018-12-04
Länk till avsnitt

18. Craig Barton i samtal utifrån boken Hjärnan i matematikundervisningen

Craig Barton, en av Storbritanniens mest framgångsrika och respekterade matematiklärare, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy, utifrån boken Hjärnan i matematikundervisningen. Samtalet förs på engelska. I Natur & Kulturs podcast Akademiska kvarten ger vi dig en ungefärlig kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
2018-11-06
Länk till avsnitt

17. Marcus Samuelsson om hur man skapar ett gott ledarskap i klassrummet

Marcus Samuelsson, professor i pedagogik, i ett samtal med Niklas Gårdfeldt Leavy om hur man skapar ett gott ledarskap i klassrummet. I Natur & Kulturs podcast Akademiska kvarten ger vi dig en ungefärlig kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
2018-10-17
Länk till avsnitt

16. Cristina Robertson om hur man kan skapa optimala förutsättningar för elevers lärande

Cristina Robertson, fil.dr i pedagogik och tidigare knuten till Skolforskningsinstitutet, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om hur man kan skapa optimala förutsättningar för elevers lärande. I Natur & Kulturs podcast Akademiska kvarten ger vi dig en ungefärlig kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
2018-09-18
Länk till avsnitt

15. Sam Abrams i ett samtal om utbildningsekonomi

Sam Abrams, forskare vid Colombia University i New York, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om utbildningsekonomi. Samtalet förs på engelska.
2018-08-29
Länk till avsnitt

14. Pasi Sahlberg om svensk skolas utveckling sett ur ett finskt perspektiv

Pasi Sahlberg, internationell gigant inom pedagogik, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om svensk skolas utveckling sett ur ett finskt perspektiv. Samtalet förs på engelska.
2018-06-07
Länk till avsnitt

13. Alva Appelgren om hjärnforskningens betydelse i klassrummet

Alva Appelgren, skol- och hjärnforskare, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om hjärnforskningens betydelse i klassrummet.
2018-05-14
Länk till avsnitt

12. Per Kornhall om likvärdighet och utmaningar i svensk skola

Per Kornhall, debattör, skolstrateg och författare, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om likvärdighet och utmaningar i svensk skola.
2018-04-11
Länk till avsnitt

11. Bim Riddersporre om mindset i förskolan och skolan

Bim Riddersporre, psykolog och universitetslektor, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om hur man kan arbeta med mindset i förskolan och skolan.
2018-03-26
Länk till avsnitt

10. Daisy Christodoulou om framtidens formativa bedömning

Daisy Christodoulou, brittisk skoldebattör och bedömningsexpert, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om framtidens formativa bedömning. Samtalet förs på engelska.
2018-03-05
Länk till avsnitt

9. Bo Hejlskov Elvén om beteendeproblem och lågaffektivt bemötande

Bo Hejlskov Elvén, psykolog, författare och föreläsare, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om beteendeproblem i skolan och förskolan och hur man kan hantera situationer med hjälp av lågaffektivt bemötande.
2018-02-15
Länk till avsnitt

8. James Nottingham om utmanande undervisning i svensk skola

James Nottingham, brittisk lärare, skolledare och skolutvecklare, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om undervisning och den svenska skolan. Intervjun är på engelska.
2018-01-30
Länk till avsnitt

7. Anna Kaya om att undervisa nyanlända

Anna Kaya, lärare och medarbetare vid Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om det flerspråkiga klassrummet.
2018-01-17
Länk till avsnitt

6. Emma Arneback & Jan Jämte om att motverka rasism i förskolan och skolan

Emma Arneback och Jan Jämte, forskare vid Örebro universitet, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy utifrån boken ?Att motverka rasism i förskolan och skolan?.
2017-11-13
Länk till avsnitt

5. Jan-Eric Gustafsson om Skolkommissionens slutbetänkande

Jan-Eric Gustafsson, ordförande för Skolkommissionen, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy om Skolkommissionens slutbetänkande ?Samling för skolan? (SOU 2017:35).
2017-11-13
Länk till avsnitt

4. Jonas Linderoth om lärarens återkomst

Jonas Linderoth, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy utifrån boken ?Lärarens återkomst ? från förvirring till upprättelse?, som nu även finns som ljudbok.
2017-11-13
Länk till avsnitt

3. Christian Lundahl om PISA och jämförande pedagogik

Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy utifrån boken ?Bortom PISA ? internationell och jämförande pedagogik?.
2017-11-13
Länk till avsnitt

2. Maria Jarl om att organisera för skolframgång

Maria Jarl, filosofie doktor i statsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy utifrån boken ?Att organisera för skolframgång ? strategier för en likvärdig skola?.
2017-11-13
Länk till avsnitt

1. Barbro Westlund om aktiv läskraft

Barbro Westlund, läs- och skrivlektor vid Stockholms universitet, i ett samtal med Natur & Kulturs Niklas Gårdfeldt Leavy utifrån boken ?Aktiv läskraft ? Fk - åk 3?.
2017-11-13
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.