Bra podcast

Sveriges 100 mest populära podcasts

Högskoleprovguidens Ordresa

Högskoleprovguidens Ordresa

Högskoleprovguidens Ordresa är en podcastsvit som tillhandahålls av HPGuiden.se. Den är framför allt för dig som ska skriva högskoleprovet men också för dig som tycker att det är kul med ord och språk. Ordresorna bygger på den elementära idén att det är möjligt att bygga upp och förbättra sitt ordförråd genom att hitta, ofta oväntade, vägar och kopplingar mellan ord. Lyssna på ett avsnitt om dagen i en hel månad som ett komplement till dina ordinarie studier på Högskoleprovguiden för att förbereda dig på bästa sätt inför nästa högskoleprov. Högskoleprovguiden är Sveriges största utbildare inför högskoleprovet och har sedan år 2004 hjälpt över 100 000 studenter att nå sina mål på högskoleprovet och komma in på sina drömutbildningar. Som VIP-medlem får du allt du behöver för att nå dina mål. Läs mer på HPGuiden.se.

Prenumerera

iTunes / Overcast / RSS

Webbplats

hpguiden.se

Avsnitt

32. Slut

I detta avslutande avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden sluta, hermetiskt slutet, tillsluta, beslut, avslut, bokslut, slutet system, slutlig, slutlig undergång, såsom ett slut och till syvende och sist.
2017-11-21
Länk till avsnitt

31. Potens

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden potens, potential, viril, virilitet, virtuos, potentat, despot, despotism, possibel, possibilitet, impossibilitet, plausibelt, potent och impotent.
2017-10-29
Länk till avsnitt

30. Par

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden par, parentes, parallell, parabel, parabol, paraply, parasoll, parallellogram, paritet, part, partner, parti, paradox, dogmatisk, paranoia, paranormal och parapsykologi.
2017-10-09
Länk till avsnitt

29. Ark

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden ark, arkan, arcane, arkebuse, arkebusera, arkaisk, arkaisera, arkaisk tid, arkiv, arkivalie, arkivarie, arkeologi, arkitekt, tektonik, monark, anarki, ärke och arkipelag.
2017-09-19
Länk till avsnitt

28. Veder

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden veder, vederfara, vederbörande, vederbörlig, vedergälla, vederhäftig, vederkvickelse, vederlag, vederlägga, vedertaget, vedersaka, vedersakare, vedermöda, möda, mödosam, bemöda sig, vederstyggelse, vedervärdig och vedervilja.
2017-09-10
Länk till avsnitt

27. Individ

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden individ, division, individualism och dividera.
2017-09-04
Länk till avsnitt

26. Ekvation

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden ekvation, ekvivalent, ambivalent, valör, valuta, valid, ekvator och ekivok.
2017-08-27
Länk till avsnitt

25. Tre

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden tre, treenigheten, trenne, triad, myriad, trilemma, trilateral, trimorf, polymorf, tripod, piedestal, pedikyr, triptyk och triss.
2017-08-20
Länk till avsnitt

24. Två

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden två, tvagning, två sina händer, bisexuell, bilateral, dilemma, dialys, dimorf, dialog, diameter, dikotomi, diafragma, diadem, diagonal med flera!
2017-08-13
Länk till avsnitt

23. Nejd

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden nejd, omnejd, nåbo, näbå, nabo, någranne, närmande, nalkas, annalkande, förnärma och att trampa någon på tårna.
2017-08-03
Länk till avsnitt

22. Astronaut

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden astronaut, astro, naut, kosmonaut, taikonaut, astronomisk, astral, astronomisk, nautik, nautisk, aeronaut, aero, aeroplan, aerodynamisk med flera!
2017-05-29
Länk till avsnitt

21. Sektion

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa har vi kopplat samman orden: sektion, sekant, sekatör, segment, segmentera, sektor, sektionera, dissektion, vivisektion, sekret, sekt, sekteristisk, sekretär med flera.
2017-05-21
Länk till avsnitt

20. Pro

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden pro, pro primo, pro secundo, pro tertio, pro quartio, pro forma, pro bono, procedur, process, prosit, profet, profit, program, prognos, projektil, prolog, epilog, prompt, prohibera, proposition, proportion, prospekt, prototyp, proviant, protes, profan och fanatiker.
2017-05-13
Länk till avsnitt

19. Kredit

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden kredit, krita, kredd, kredibilitet, kreditor, credo, borgenär, fordringsägare, gäldenär, Riksgälden samt ackreditera.
2017-05-05
Länk till avsnitt

18. Mardröm

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden mardröm, mara, marig, marriden, illmarig, marodör, markatta, maritim, marin, marinkår, marinad och marinera.
2017-04-26
Länk till avsnitt

17. Avi

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden avi, avisera, aviation, aviatik, akvarium, terrarium, aviarium, voljär, volang, aeroplan, aerodynamisk, aerob och aerobics.
2017-04-22
Länk till avsnitt

16. Ha

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden ha, havandeskap, förehavande och mellanhavande med flera!
2017-04-13
Länk till avsnitt

15. Final

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden final, finit, infinit, definitiv, finish, perpetuell med flera.
2017-04-06
Länk till avsnitt

14. Agent

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden agent, agitator, progapanda, agronom, liturgi, agenda med flera!
2017-03-31
Länk till avsnitt

13. Vakuum

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden vakuum, vakans, vakant, vakuol, evakuera, vakation, vak, horror vacui och kenofobi.
2017-03-22
Länk till avsnitt

12. Moder

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden moder, mater, matriark, matriarkat, tellus, terra, terrakotta, matris, matrikel, alma mater med flera ord!
2017-03-17
Länk till avsnitt

11. Fader

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden fader, pater, patriot, patriarkat, expatriera, patrimonium med flera!
2017-03-09
Länk till avsnitt

10. Encyklopedi

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden tenor, tendens, tendentiös, pretendera, pretentiös, pretentioner och tennis.
2017-03-01
Länk till avsnitt

9. Tenor

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden tenor, tendens, tendentiös, pretendera, pretentiös, pretentioner och tennis.
2017-02-22
Länk till avsnitt

8. Sporadisk

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman sporadisk med sporer, diaspora och spermier.
2017-02-18
Länk till avsnitt

7. Motiv

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman bland annat motiv, emoji, lokomotiv, momentan och motion.
2017-02-11
Länk till avsnitt

6. Elit

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman elit, elektion, elektor, selektion och elegant.
2017-02-03
Länk till avsnitt

5. Apanage

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman apanage, levebröd, skådebröd, panera, kompani, kompanjon och kompis med flera.
2017-01-25
Länk till avsnitt

4. Fabel

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman antropomorfism, sensmoral, infant, infantil, infanterist, kavallerist och fabulös med fabel.
2017-01-22
Länk till avsnitt

3. Idiot

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman idiomatisk, idiom, idiosynkratiskt uttryck och idiosynkrasi och fler ord med ordet idiot.
2017-01-12
Länk till avsnitt

2. Design

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman signum, signifikativ, sigill, signera, signatur, deism/teism, polyteism, polygon, polyglott, panteism och ateism med design.
2017-01-07
Länk till avsnitt

1. Saturnalia

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi ihop saturnalia, saturerad, satisfierad, satir, satyr, kronologi och anakronism med julafton och nyår.
2016-12-17
Länk till avsnitt

0. Introduktion

I detta avsnitt introducerar vi Högskoleprovguidens Ordresa.
2016-12-15
Länk till avsnitt
En liten tjänst av I'm With Friends. Finns även på engelska.
Uppdateras med hjälp från iTunes.